Prestigious Textiles

Filter
Prestigious Textiles Adella Burnished 1432-461
£28.35€32.89$35.39¥3,937.96$47.25$46.53₣35.13₽2,038.79¥243.86444.43$673.66$109.20$50.37 £25.52€29.61$31.85¥3,544.16$42.52$41.88₣31.62₽1,834.91¥219.47399.98$606.30$98.28$45.33

Prestigious Textiles Adella Burnished 1432-461

Prestigious Textiles Adella Chartreuse 1432-159
£28.35€32.89$35.39¥3,937.96$47.25$46.53₣35.13₽2,038.79¥243.86444.43$673.66$109.20$50.37 £25.52€29.61$31.85¥3,544.16$42.52$41.88₣31.62₽1,834.91¥219.47399.98$606.30$98.28$45.33

Prestigious Textiles Adella Chartreuse 1432-159

Prestigious Textiles Adella Dusk 1432-925
£28.35€32.89$35.39¥3,937.96$47.25$46.53₣35.13₽2,038.79¥243.86444.43$673.66$109.20$50.37 £25.52€29.61$31.85¥3,544.16$42.52$41.88₣31.62₽1,834.91¥219.47399.98$606.30$98.28$45.33

Prestigious Textiles Adella Dusk 1432-925

Prestigious Textiles Adella Pearl 1432-021
£28.35€32.89$35.39¥3,937.96$47.25$46.53₣35.13₽2,038.79¥243.86444.43$673.66$109.20$50.37 £25.52€29.61$31.85¥3,544.16$42.52$41.88₣31.62₽1,834.91¥219.47399.98$606.30$98.28$45.33

Prestigious Textiles Adella Pearl 1432-021

Prestigious Textiles Adella Sterling 1432-946
£28.35€32.89$35.39¥3,937.96$47.25$46.53₣35.13₽2,038.79¥243.86444.43$673.66$109.20$50.37 £25.52€29.61$31.85¥3,544.16$42.52$41.88₣31.62₽1,834.91¥219.47399.98$606.30$98.28$45.33

Prestigious Textiles Adella Sterling 1432-946

Prestigious Textiles Adella Taupe 1432-128
£28.35€32.89$35.39¥3,937.96$47.25$46.53₣35.13₽2,038.79¥243.86444.43$673.66$109.20$50.37 £25.52€29.61$31.85¥3,544.16$42.52$41.88₣31.62₽1,834.91¥219.47399.98$606.30$98.28$45.33

Prestigious Textiles Adella Taupe 1432-128

Prestigious Textiles Adria Antique 1494-106
£28.35€32.89$35.39¥3,937.96$47.25$46.53₣35.13₽2,038.79¥243.86444.43$673.66$109.20$50.37 £25.52€29.61$31.85¥3,544.16$42.52$41.88₣31.62₽1,834.91¥219.47399.98$606.30$98.28$45.33

Prestigious Textiles Adria Antique 1494-106

Prestigious Textiles Adria Lagoon 1494-770
£28.35€32.89$35.39¥3,937.96$47.25$46.53₣35.13₽2,038.79¥243.86444.43$673.66$109.20$50.37 £25.52€29.61$31.85¥3,544.16$42.52$41.88₣31.62₽1,834.91¥219.47399.98$606.30$98.28$45.33

Prestigious Textiles Adria Lagoon 1494-770

Prestigious Textiles Adria Orchid 1494-296
£28.35€32.89$35.39¥3,937.96$47.25$46.53₣35.13₽2,038.79¥243.86444.43$673.66$109.20$50.37 £25.52€29.61$31.85¥3,544.16$42.52$41.88₣31.62₽1,834.91¥219.47399.98$606.30$98.28$45.33

Prestigious Textiles Adria Orchid 1494-296

Prestigious Textiles Adria Umber 1494-460
£28.35€32.89$35.39¥3,937.96$47.25$46.53₣35.13₽2,038.79¥243.86444.43$673.66$109.20$50.37 £25.52€29.61$31.85¥3,544.16$42.52$41.88₣31.62₽1,834.91¥219.47399.98$606.30$98.28$45.33

Prestigious Textiles Adria Umber 1494-460

Prestigious Textiles Adria Willow 1494-629
£28.35€32.89$35.39¥3,937.96$47.25$46.53₣35.13₽2,038.79¥243.86444.43$673.66$109.20$50.37 £25.52€29.61$31.85¥3,544.16$42.52$41.88₣31.62₽1,834.91¥219.47399.98$606.30$98.28$45.33

Prestigious Textiles Adria Willow 1494-629

Prestigious Textiles Ananas Lagoon 5771-770
£13.95€16.19$17.42¥1,937.72$23.25$22.89₣17.29₽1,003.21¥119.99218.69$331.48$53.74$24.78 £12.56€14.57$15.67¥1,743.95$20.92$20.61₣15.56₽902.89¥107.99196.82$298.34$48.36$22.31

Prestigious Textiles Ananas Lagoon 5771-770

Prestigious Textiles Ananas Mango 5771-402
£13.95€16.19$17.42¥1,937.72$23.25$22.89₣17.29₽1,003.21¥119.99218.69$331.48$53.74$24.78 £12.56€14.57$15.67¥1,743.95$20.92$20.61₣15.56₽902.89¥107.99196.82$298.34$48.36$22.31

Prestigious Textiles Ananas Mango 5771-402

Prestigious Textiles Ananas Tropical 5771-522
£13.95€16.19$17.42¥1,937.72$23.25$22.89₣17.29₽1,003.21¥119.99218.69$331.48$53.74$24.78 £12.56€14.57$15.67¥1,743.95$20.92$20.61₣15.56₽902.89¥107.99196.82$298.34$48.36$22.31

Prestigious Textiles Ananas Tropical 5771-522

Prestigious Textiles Asteroid Carbon 1797-937
£17.55€20.36$21.91¥2,437.78$29.25$28.80₣21.75₽1,262.11¥150.96275.12$417.03$67.60$31.18 £15.80€18.33$19.72¥2,194.00$26.32$25.92₣19.57₽1,135.90¥135.86247.61$375.33$60.84$28.06

Prestigious Textiles Asteroid Carbon 1797-937

Prestigious Textiles Asteroid Eau de Nil 1797-574
£17.55€20.36$21.91¥2,437.78$29.25$28.80₣21.75₽1,262.11¥150.96275.12$417.03$67.60$31.18 £15.80€18.33$19.72¥2,194.00$26.32$25.92₣19.57₽1,135.90¥135.86247.61$375.33$60.84$28.06

Prestigious Textiles Asteroid Eau de Nil 1797-574

Prestigious Textiles Asteroid Gilt 1797-922
£17.55€20.36$21.91¥2,437.78$29.25$28.80₣21.75₽1,262.11¥150.96275.12$417.03$67.60$31.18 £15.80€18.33$19.72¥2,194.00$26.32$25.92₣19.57₽1,135.90¥135.86247.61$375.33$60.84$28.06

Prestigious Textiles Asteroid Gilt 1797-922

Prestigious Textiles Asteroid Heather 1797-153
£17.55€20.36$21.91¥2,437.78$29.25$28.80₣21.75₽1,262.11¥150.96275.12$417.03$67.60$31.18 £15.80€18.33$19.72¥2,194.00$26.32$25.92₣19.57₽1,135.90¥135.86247.61$375.33$60.84$28.06

Prestigious Textiles Asteroid Heather 1797-153

Prestigious Textiles Asteroid Imperial 1797-592
£17.55€20.36$21.91¥2,437.78$29.25$28.80₣21.75₽1,262.11¥150.96275.12$417.03$67.60$31.18 £15.80€18.33$19.72¥2,194.00$26.32$25.92₣19.57₽1,135.90¥135.86247.61$375.33$60.84$28.06

Prestigious Textiles Asteroid Imperial 1797-592

Prestigious Textiles Asteroid Ivory 1797-007
£17.55€20.36$21.91¥2,437.78$29.25$28.80₣21.75₽1,262.11¥150.96275.12$417.03$67.60$31.18 £15.80€18.33$19.72¥2,194.00$26.32$25.92₣19.57₽1,135.90¥135.86247.61$375.33$60.84$28.06

Prestigious Textiles Asteroid Ivory 1797-007

Prestigious Textiles Asteroid Marine 1797-721
£17.55€20.36$21.91¥2,437.78$29.25$28.80₣21.75₽1,262.11¥150.96275.12$417.03$67.60$31.18 £15.80€18.33$19.72¥2,194.00$26.32$25.92₣19.57₽1,135.90¥135.86247.61$375.33$60.84$28.06

Prestigious Textiles Asteroid Marine 1797-721

Prestigious Textiles Asteroid Mocha 1797-147
£17.55€20.36$21.91¥2,437.78$29.25$28.80₣21.75₽1,262.11¥150.96275.12$417.03$67.60$31.18 £15.80€18.33$19.72¥2,194.00$26.32$25.92₣19.57₽1,135.90¥135.86247.61$375.33$60.84$28.06

Prestigious Textiles Asteroid Mocha 1797-147

Prestigious Textiles Asteroid Pearl 1797-021
£17.55€20.36$21.91¥2,437.78$29.25$28.80₣21.75₽1,262.11¥150.96275.12$417.03$67.60$31.18 £15.80€18.33$19.72¥2,194.00$26.32$25.92₣19.57₽1,135.90¥135.86247.61$375.33$60.84$28.06

Prestigious Textiles Asteroid Pearl 1797-021

Prestigious Textiles Asteroid Royal 1797-702
£17.55€20.36$21.91¥2,437.78$29.25$28.80₣21.75₽1,262.11¥150.96275.12$417.03$67.60$31.18 £15.80€18.33$19.72¥2,194.00$26.32$25.92₣19.57₽1,135.90¥135.86247.61$375.33$60.84$28.06

Prestigious Textiles Asteroid Royal 1797-702

Prestigious Textiles Asteroid Sandlewood 1797-133
£17.55€20.36$21.91¥2,437.78$29.25$28.80₣21.75₽1,262.11¥150.96275.12$417.03$67.60$31.18 £15.80€18.33$19.72¥2,194.00$26.32$25.92₣19.57₽1,135.90¥135.86247.61$375.33$60.84$28.06

Prestigious Textiles Asteroid Sandlewood 1797-133

Prestigious Textiles Asteroid Scarlet 1797-311
£17.55€20.36$21.91¥2,437.78$29.25$28.80₣21.75₽1,262.11¥150.96275.12$417.03$67.60$31.18 £15.80€18.33$19.72¥2,194.00$26.32$25.92₣19.57₽1,135.90¥135.86247.61$375.33$60.84$28.06

Prestigious Textiles Asteroid Scarlet 1797-311

Prestigious Textiles Asteroid Silver 1797-909
£17.55€20.36$21.91¥2,437.78$29.25$28.80₣21.75₽1,262.11¥150.96275.12$417.03$67.60$31.18 £15.80€18.33$19.72¥2,194.00$26.32$25.92₣19.57₽1,135.90¥135.86247.61$375.33$60.84$28.06

Prestigious Textiles Asteroid Silver 1797-909

Prestigious Textiles Asteroid Vanilla 1797-530
£17.55€20.36$21.91¥2,437.78$29.25$28.80₣21.75₽1,262.11¥150.96275.12$417.03$67.60$31.18 £15.80€18.33$19.72¥2,194.00$26.32$25.92₣19.57₽1,135.90¥135.86247.61$375.33$60.84$28.06

Prestigious Textiles Asteroid Vanilla 1797-530

Prestigious Textiles Asteroid Wasabi 1797-429
£17.55€20.36$21.91¥2,437.78$29.25$28.80₣21.75₽1,262.11¥150.96275.12$417.03$67.60$31.18 £15.80€18.33$19.72¥2,194.00$26.32$25.92₣19.57₽1,135.90¥135.86247.61$375.33$60.84$28.06

Prestigious Textiles Asteroid Wasabi 1797-429

Prestigious Textiles Aura Indigo 8548-705
£25.65€29.76$32.02¥3,562.91$42.75$42.10₣31.79₽1,844.62¥220.63402.10$609.50$98.80$45.57 £23.09€26.79$28.82¥3,206.62$38.47$37.89₣28.61₽1,660.16¥198.57361.89$548.55$88.92$41.02

Prestigious Textiles Aura Indigo 8548-705

Prestigious Textiles Aura Tobacco 8548-144
£25.65€29.76$32.02¥3,562.91$42.75$42.10₣31.79₽1,844.62¥220.63402.10$609.50$98.80$45.57 £23.09€26.79$28.82¥3,206.62$38.47$37.89₣28.61₽1,660.16¥198.57361.89$548.55$88.92$41.02

Prestigious Textiles Aura Tobacco 8548-144

Prestigious Textiles Azzuro Antique 1495-106
£28.35€32.89$35.39¥3,937.96$47.25$46.53₣35.13₽2,038.79¥243.86444.43$673.66$109.20$50.37 £25.52€29.61$31.85¥3,544.16$42.52$41.88₣31.62₽1,834.91¥219.47399.98$606.30$98.28$45.33

Prestigious Textiles Azzuro Antique 1495-106

Prestigious Textiles Azzuro Lagoon 1495-770
£28.35€32.89$35.39¥3,937.96$47.25$46.53₣35.13₽2,038.79¥243.86444.43$673.66$109.20$50.37 £25.52€29.61$31.85¥3,544.16$42.52$41.88₣31.62₽1,834.91¥219.47399.98$606.30$98.28$45.33

Prestigious Textiles Azzuro Lagoon 1495-770

Prestigious Textiles Azzuro Orchid 1495-296
£28.35€32.89$35.39¥3,937.96$47.25$46.53₣35.13₽2,038.79¥243.86444.43$673.66$109.20$50.37 £25.52€29.61$31.85¥3,544.16$42.52$41.88₣31.62₽1,834.91¥219.47399.98$606.30$98.28$45.33

Prestigious Textiles Azzuro Orchid 1495-296

Prestigious Textiles Azzuro Umber 1495-460
£28.35€32.89$35.39¥3,937.96$47.25$46.53₣35.13₽2,038.79¥243.86444.43$673.66$109.20$50.37 £25.52€29.61$31.85¥3,544.16$42.52$41.88₣31.62₽1,834.91¥219.47399.98$606.30$98.28$45.33

Prestigious Textiles Azzuro Umber 1495-460

Prestigious Textiles Azzuro Willow 1495-629
£28.35€32.89$35.39¥3,937.96$47.25$46.53₣35.13₽2,038.79¥243.86444.43$673.66$109.20$50.37 £25.52€29.61$31.85¥3,544.16$42.52$41.88₣31.62₽1,834.91¥219.47399.98$606.30$98.28$45.33

Prestigious Textiles Azzuro Willow 1495-629

Prestigious Textiles Bahia Lagoon 5773-770
£13.95€16.19$17.42¥1,937.72$23.25$22.89₣17.29₽1,003.21¥119.99218.69$331.48$53.74$24.78 £12.56€14.57$15.67¥1,743.95$20.92$20.61₣15.56₽902.89¥107.99196.82$298.34$48.36$22.31

Prestigious Textiles Bahia Lagoon 5773-770

Prestigious Textiles Bahia Mango 5773-402)
£13.95€16.19$17.42¥1,937.72$23.25$22.89₣17.29₽1,003.21¥119.99218.69$331.48$53.74$24.78 £12.56€14.57$15.67¥1,743.95$20.92$20.61₣15.56₽902.89¥107.99196.82$298.34$48.36$22.31

Prestigious Textiles Bahia Mango 5773-402)

Prestigious Textiles Bahia Orchid 5773-296
£13.95€16.19$17.42¥1,937.72$23.25$22.89₣17.29₽1,003.21¥119.99218.69$331.48$53.74$24.78 £12.56€14.57$15.67¥1,743.95$20.92$20.61₣15.56₽902.89¥107.99196.82$298.34$48.36$22.31

Prestigious Textiles Bahia Orchid 5773-296

Prestigious Textiles Bahia Peony 5773-562
£13.95€16.19$17.42¥1,937.72$23.25$22.89₣17.29₽1,003.21¥119.99218.69$331.48$53.74$24.78 £12.56€14.57$15.67¥1,743.95$20.92$20.61₣15.56₽902.89¥107.99196.82$298.34$48.36$22.31

Prestigious Textiles Bahia Peony 5773-562

Prestigious Textiles Bahia Pomegranate 5773-399
£13.95€16.19$17.42¥1,937.72$23.25$22.89₣17.29₽1,003.21¥119.99218.69$331.48$53.74$24.78 £12.56€14.57$15.67¥1,743.95$20.92$20.61₣15.56₽902.89¥107.99196.82$298.34$48.36$22.31

Prestigious Textiles Bahia Pomegranate 5773-399

Prestigious Textiles Bahia Tropical 5773-522
£13.95€16.19$17.42¥1,937.72$23.25$22.89₣17.29₽1,003.21¥119.99218.69$331.48$53.74$24.78 £12.56€14.57$15.67¥1,743.95$20.92$20.61₣15.56₽902.89¥107.99196.82$298.34$48.36$22.31

Prestigious Textiles Bahia Tropical 5773-522

Prestigious Textiles Basket Weave Natural 1776-005
£37.35€43.34$46.63¥5,188.10$62.25$61.30₣46.28₽2,686.03¥321.27585.51$887.52$143.87$66.36 £33.62€39.00$41.96¥4,669.29$56.02$55.17₣41.66₽2,417.42¥289.14526.96$798.77$129.48$59.72

Prestigious Textiles Basket Weave Natural 1776-005

Prestigious Textiles Beachcomber Antique 5753-106
£13.95€16.19$17.42¥1,937.72$23.25$22.89₣17.29₽1,003.21¥119.99218.69$331.48$53.74$24.78 £12.56€14.57$15.67¥1,743.95$20.92$20.61₣15.56₽902.89¥107.99196.82$298.34$48.36$22.31

Prestigious Textiles Beachcomber Antique 5753-106

Prestigious Textiles Beachcomber Coral 5753-406
£13.95€16.19$17.42¥1,937.72$23.25$22.89₣17.29₽1,003.21¥119.99218.69$331.48$53.74$24.78 £12.56€14.57$15.67¥1,743.95$20.92$20.61₣15.56₽902.89¥107.99196.82$298.34$48.36$22.31

Prestigious Textiles Beachcomber Coral 5753-406

Prestigious Textiles Beachcomber Pebble 5753-030
£13.95€16.19$17.42¥1,937.72$23.25$22.89₣17.29₽1,003.21¥119.99218.69$331.48$53.74$24.78 £12.56€14.57$15.67¥1,743.95$20.92$20.61₣15.56₽902.89¥107.99196.82$298.34$48.36$22.31

Prestigious Textiles Beachcomber Pebble 5753-030

Prestigious Textiles Beachcomber Periwinkle 5753-440
£13.95€16.19$17.42¥1,937.72$23.25$22.89₣17.29₽1,003.21¥119.99218.69$331.48$53.74$24.78 £12.56€14.57$15.67¥1,743.95$20.92$20.61₣15.56₽902.89¥107.99196.82$298.34$48.36$22.31

Prestigious Textiles Beachcomber Periwinkle 5753-440

Prestigious Textiles Beachcomber Sea Spray 5753-656
£13.95€16.19$17.42¥1,937.72$23.25$22.89₣17.29₽1,003.21¥119.99218.69$331.48$53.74$24.78 £12.56€14.57$15.67¥1,743.95$20.92$20.61₣15.56₽902.89¥107.99196.82$298.34$48.36$22.31

Prestigious Textiles Beachcomber Sea Spray 5753-656

Prestigious Textiles Bianca Avocado 1412-637
£26.55€30.81$33.15¥3,687.93$44.25$43.57₣32.90₽1,909.34¥228.37416.21$630.89$102.27$47.17 £23.90€27.73$29.83¥3,319.13$39.82$39.22₣29.61₽1,718.41¥205.54374.59$567.80$92.04$42.45

Prestigious Textiles Bianca Avocado 1412-637

Prestigious Textiles Bianca Dove 1412-903
£26.55€30.81$33.15¥3,687.93$44.25$43.57₣32.90₽1,909.34¥228.37416.21$630.89$102.27$47.17 £23.90€27.73$29.83¥3,319.13$39.82$39.22₣29.61₽1,718.41¥205.54374.59$567.80$92.04$42.45

Prestigious Textiles Bianca Dove 1412-903

Prestigious Textiles Bianca Spearmint 1412-614
£26.55€30.81$33.15¥3,687.93$44.25$43.57₣32.90₽1,909.34¥228.37416.21$630.89$102.27$47.17 £23.90€27.73$29.83¥3,319.13$39.82$39.22₣29.61₽1,718.41¥205.54374.59$567.80$92.04$42.45

Prestigious Textiles Bianca Spearmint 1412-614

Prestigious Textiles Bobbin Ivory 1438-007
£49.95€57.96$62.36¥6,938.30$83.25$81.98₣61.90₽3,592.15¥429.65783.04$1,186.93$192.41$88.75 £44.96€52.16$56.12¥6,244.47$74.92$73.78₣55.71₽3,232.94¥386.68704.73$1,068.23$173.17$79.87

Prestigious Textiles Bobbin Ivory 1438-007

Prestigious Textiles Bobbin Natural 1438-005
£49.95€57.96$62.36¥6,938.30$83.25$81.98₣61.90₽3,592.15¥429.65783.04$1,186.93$192.41$88.75 £44.96€52.16$56.12¥6,244.47$74.92$73.78₣55.71₽3,232.94¥386.68704.73$1,068.23$173.17$79.87

Prestigious Textiles Bobbin Natural 1438-005

Prestigious Textiles Borneo Lagoon 5775-770
£13.95€16.19$17.42¥1,937.72$23.25$22.89₣17.29₽1,003.21¥119.99218.69$331.48$53.74$24.78 £12.56€14.57$15.67¥1,743.95$20.92$20.61₣15.56₽902.89¥107.99196.82$298.34$48.36$22.31

Prestigious Textiles Borneo Lagoon 5775-770

Prestigious Textiles Borneo Mango 5775-402
£13.95€16.19$17.42¥1,937.72$23.25$22.89₣17.29₽1,003.21¥119.99218.69$331.48$53.74$24.78 £12.56€14.57$15.67¥1,743.95$20.92$20.61₣15.56₽902.89¥107.99196.82$298.34$48.36$22.31

Prestigious Textiles Borneo Mango 5775-402

Prestigious Textiles Borneo Orchid 5775-296
£13.95€16.19$17.42¥1,937.72$23.25$22.89₣17.29₽1,003.21¥119.99218.69$331.48$53.74$24.78 £12.56€14.57$15.67¥1,743.95$20.92$20.61₣15.56₽902.89¥107.99196.82$298.34$48.36$22.31

Prestigious Textiles Borneo Orchid 5775-296

Prestigious Textiles Borneo Peony 5775-562
£13.95€16.19$17.42¥1,937.72$23.25$22.89₣17.29₽1,003.21¥119.99218.69$331.48$53.74$24.78 £12.56€14.57$15.67¥1,743.95$20.92$20.61₣15.56₽902.89¥107.99196.82$298.34$48.36$22.31

Prestigious Textiles Borneo Peony 5775-562

Prestigious Textiles Borneo Pomegranate 5775-399
£13.95€16.19$17.42¥1,937.72$23.25$22.89₣17.29₽1,003.21¥119.99218.69$331.48$53.74$24.78 £12.56€14.57$15.67¥1,743.95$20.92$20.61₣15.56₽902.89¥107.99196.82$298.34$48.36$22.31

Prestigious Textiles Borneo Pomegranate 5775-399

Prestigious Textiles Borneo Tropical 5775-522
£13.95€16.19$17.42¥1,937.72$23.25$22.89₣17.29₽1,003.21¥119.99218.69$331.48$53.74$24.78 £12.56€14.57$15.67¥1,743.95$20.92$20.61₣15.56₽902.89¥107.99196.82$298.34$48.36$22.31

Prestigious Textiles Borneo Tropical 5775-522

Prestigious Textiles Botanica Lagoon 5774-770
£13.95€16.19$17.42¥1,937.72$23.25$22.89₣17.29₽1,003.21¥119.99218.69$331.48$53.74$24.78 £12.56€14.57$15.67¥1,743.95$20.92$20.61₣15.56₽902.89¥107.99196.82$298.34$48.36$22.31

Prestigious Textiles Botanica Lagoon 5774-770

Prestigious Textiles

Fabrics are inspiring, moving and extremely energizing. Nothing characterizes the mood and feel of a room more than fabrics that are utilized throughout. Customary rooms can be changed into smooth, chic plans with a simple change of fabric. Through the careful selection of textures, any plan can express a style to make a home. Prestigious Textiles present Orion a galaxy of burnished semi-plains offered in a spectrum of stellar hues. The dappled texture of Crater, gentle striations of Orb and dimpled diamonds of Asteroid make powerful individual impressions. Perception this lineup features damasks, ombres and embellished satins alongside tactile faux hides, honeycomb and cobblestone effects. Pimlico draws on Jacobean influences, with embroidered satins - including floral trails, ribbon stripes and flowing ogees – supported by a dainty damask and glossy plains. The Venetian collection reveals hints of marbled palaces and lacy filigrees. Enhancing this ethereal spirit is a sequence of shimmering shades which both catch the light and fire the imagination.

At Select Wallpaper, we can supply all Prestigious Textiles fabric, however, if the fabric you are looking for is not listed please call us on 01382 477000, and we will be more than happy to help with what you are looking for.