Product Types

Brands

Price

£ to £

Fardis

Filter
Fardis Gatsby White-Metallic Gold 12143
More info
£272.00€313.45$328.17¥49,215.46$450.27$520.72₣302.79₽38,274.32¥2,396.026,344.40$5,831.03$1,672.91$556.38 £217.60€250.76$262.53¥39,372.37$360.22$416.57₣242.23₽30,619.45¥1,916.825,075.52$4,664.82$1,338.33$445.10

Fardis Gatsby White-Metallic Gold 12143

Fardis Gilgit Blue 117085
More info
£128.00€147.51$154.43¥23,160.22$211.89$245.04₣142.49₽18,011.44¥1,127.542,985.60$2,744.01$787.25$261.82 £102.40€118.01$123.55¥18,528.17$169.51$196.03₣113.99₽14,409.15¥902.032,388.48$2,195.21$629.80$209.46

Fardis Gilgit Blue 117085

Fardis Gilgit Cream 117082
More info
£128.00€147.51$154.43¥23,160.22$211.89$245.04₣142.49₽18,011.44¥1,127.542,985.60$2,744.01$787.25$261.82 £102.40€118.01$123.55¥18,528.17$169.51$196.03₣113.99₽14,409.15¥902.032,388.48$2,195.21$629.80$209.46

Fardis Gilgit Cream 117082

Fardis Gilgit Dark Green 117086
More info
£128.00€147.51$154.43¥23,160.22$211.89$245.04₣142.49₽18,011.44¥1,127.542,985.60$2,744.01$787.25$261.82 £102.40€118.01$123.55¥18,528.17$169.51$196.03₣113.99₽14,409.15¥902.032,388.48$2,195.21$629.80$209.46

Fardis Gilgit Dark Green 117086

Fardis Gilgit Eau De Nil 117024
More info
£128.00€147.51$154.43¥23,160.22$211.89$245.04₣142.49₽18,011.44¥1,127.542,985.60$2,744.01$787.25$261.82 £102.40€118.01$123.55¥18,528.17$169.51$196.03₣113.99₽14,409.15¥902.032,388.48$2,195.21$629.80$209.46

Fardis Gilgit Eau De Nil 117024

Fardis Gilgit Grey 117021
More info
£128.00€147.51$154.43¥23,160.22$211.89$245.04₣142.49₽18,011.44¥1,127.542,985.60$2,744.01$787.25$261.82 £102.40€118.01$123.55¥18,528.17$169.51$196.03₣113.99₽14,409.15¥902.032,388.48$2,195.21$629.80$209.46

Fardis Gilgit Grey 117021

Fardis Gilgit Light Green 117083
More info
£128.00€147.51$154.43¥23,160.22$211.89$245.04₣142.49₽18,011.44¥1,127.542,985.60$2,744.01$787.25$261.82 £102.40€118.01$123.55¥18,528.17$169.51$196.03₣113.99₽14,409.15¥902.032,388.48$2,195.21$629.80$209.46

Fardis Gilgit Light Green 117083

Fardis Gilgit Pink 117023
More info
£128.00€147.51$154.43¥23,160.22$211.89$245.04₣142.49₽18,011.44¥1,127.542,985.60$2,744.01$787.25$261.82 £102.40€118.01$123.55¥18,528.17$169.51$196.03₣113.99₽14,409.15¥902.032,388.48$2,195.21$629.80$209.46

Fardis Gilgit Pink 117023

Fardis Gilgit Taupe 117025
More info
£128.00€147.51$154.43¥23,160.22$211.89$245.04₣142.49₽18,011.44¥1,127.542,985.60$2,744.01$787.25$261.82 £102.40€118.01$123.55¥18,528.17$169.51$196.03₣113.99₽14,409.15¥902.032,388.48$2,195.21$629.80$209.46

Fardis Gilgit Taupe 117025

Fardis Gilgit Turquoise 117084
More info
£128.00€147.51$154.43¥23,160.22$211.89$245.04₣142.49₽18,011.44¥1,127.542,985.60$2,744.01$787.25$261.82 £102.40€118.01$123.55¥18,528.17$169.51$196.03₣113.99₽14,409.15¥902.032,388.48$2,195.21$629.80$209.46

Fardis Gilgit Turquoise 117084

Fardis Harlequin Blue-Orange 12026
More info
£128.00€147.51$154.43¥23,160.22$211.89$245.04₣142.49₽18,011.44¥1,127.542,985.60$2,744.01$787.25$261.82 £102.40€118.01$123.55¥18,528.17$169.51$196.03₣113.99₽14,409.15¥902.032,388.48$2,195.21$629.80$209.46

Fardis Harlequin Blue-Orange 12026

Fardis Harlequin Brass Foil-Multi 12024
More info
£128.00€147.51$154.43¥23,160.22$211.89$245.04₣142.49₽18,011.44¥1,127.542,985.60$2,744.01$787.25$261.82 £102.40€118.01$123.55¥18,528.17$169.51$196.03₣113.99₽14,409.15¥902.032,388.48$2,195.21$629.80$209.46

Fardis Harlequin Brass Foil-Multi 12024

Fardis Harlequin Copper Foil-Multi 12023
More info
£128.00€147.51$154.43¥23,160.22$211.89$245.04₣142.49₽18,011.44¥1,127.542,985.60$2,744.01$787.25$261.82 £102.40€118.01$123.55¥18,528.17$169.51$196.03₣113.99₽14,409.15¥902.032,388.48$2,195.21$629.80$209.46

Fardis Harlequin Copper Foil-Multi 12023

Fardis Harlequin Green-Pink 12027
More info
£128.00€147.51$154.43¥23,160.22$211.89$245.04₣142.49₽18,011.44¥1,127.542,985.60$2,744.01$787.25$261.82 £102.40€118.01$123.55¥18,528.17$169.51$196.03₣113.99₽14,409.15¥902.032,388.48$2,195.21$629.80$209.46

Fardis Harlequin Green-Pink 12027

Fardis Harlequin Grey 12030
More info
£128.00€147.51$154.43¥23,160.22$211.89$245.04₣142.49₽18,011.44¥1,127.542,985.60$2,744.01$787.25$261.82 £102.40€118.01$123.55¥18,528.17$169.51$196.03₣113.99₽14,409.15¥902.032,388.48$2,195.21$629.80$209.46

Fardis Harlequin Grey 12030

Fardis Harlequin Silver Foil-Grey 12025
More info
£128.00€147.51$154.43¥23,160.22$211.89$245.04₣142.49₽18,011.44¥1,127.542,985.60$2,744.01$787.25$261.82 £102.40€118.01$123.55¥18,528.17$169.51$196.03₣113.99₽14,409.15¥902.032,388.48$2,195.21$629.80$209.46

Fardis Harlequin Silver Foil-Grey 12025

Fardis Harlequin Turquoise 12029
More info
£128.00€147.51$154.43¥23,160.22$211.89$245.04₣142.49₽18,011.44¥1,127.542,985.60$2,744.01$787.25$261.82 £102.40€118.01$123.55¥18,528.17$169.51$196.03₣113.99₽14,409.15¥902.032,388.48$2,195.21$629.80$209.46

Fardis Harlequin Turquoise 12029

Fardis Harlequin Yellow-Grey 12028
More info
£128.00€147.51$154.43¥23,160.22$211.89$245.04₣142.49₽18,011.44¥1,127.542,985.60$2,744.01$787.25$261.82 £102.40€118.01$123.55¥18,528.17$169.51$196.03₣113.99₽14,409.15¥902.032,388.48$2,195.21$629.80$209.46

Fardis Harlequin Yellow-Grey 12028

Fardis Hex Beige 12069
More info
£128.00€147.51$154.43¥23,160.22$211.89$245.04₣142.49₽18,011.44¥1,127.542,985.60$2,744.01$787.25$261.82 £102.40€118.01$123.55¥18,528.17$169.51$196.03₣113.99₽14,409.15¥902.032,388.48$2,195.21$629.80$209.46

Fardis Hex Beige 12069

Fardis Hex Blue 12065
More info
£128.00€147.51$154.43¥23,160.22$211.89$245.04₣142.49₽18,011.44¥1,127.542,985.60$2,744.01$787.25$261.82 £102.40€118.01$123.55¥18,528.17$169.51$196.03₣113.99₽14,409.15¥902.032,388.48$2,195.21$629.80$209.46

Fardis Hex Blue 12065

Fardis Hex Dark Grey 12067
More info
£128.00€147.51$154.43¥23,160.22$211.89$245.04₣142.49₽18,011.44¥1,127.542,985.60$2,744.01$787.25$261.82 £102.40€118.01$123.55¥18,528.17$169.51$196.03₣113.99₽14,409.15¥902.032,388.48$2,195.21$629.80$209.46

Fardis Hex Dark Grey 12067

Fardis Hex Green 12064
More info
£128.00€147.51$154.43¥23,160.22$211.89$245.04₣142.49₽18,011.44¥1,127.542,985.60$2,744.01$787.25$261.82 £102.40€118.01$123.55¥18,528.17$169.51$196.03₣113.99₽14,409.15¥902.032,388.48$2,195.21$629.80$209.46

Fardis Hex Green 12064

Fardis Hex Light Grey 12068
More info
£128.00€147.51$154.43¥23,160.22$211.89$245.04₣142.49₽18,011.44¥1,127.542,985.60$2,744.01$787.25$261.82 £102.40€118.01$123.55¥18,528.17$169.51$196.03₣113.99₽14,409.15¥902.032,388.48$2,195.21$629.80$209.46

Fardis Hex Light Grey 12068

Fardis Hex Orange 12071
More info
£128.00€147.51$154.43¥23,160.22$211.89$245.04₣142.49₽18,011.44¥1,127.542,985.60$2,744.01$787.25$261.82 £102.40€118.01$123.55¥18,528.17$169.51$196.03₣113.99₽14,409.15¥902.032,388.48$2,195.21$629.80$209.46

Fardis Hex Orange 12071

Fardis Hex Pink 12066
More info
£128.00€147.51$154.43¥23,160.22$211.89$245.04₣142.49₽18,011.44¥1,127.542,985.60$2,744.01$787.25$261.82 £102.40€118.01$123.55¥18,528.17$169.51$196.03₣113.99₽14,409.15¥902.032,388.48$2,195.21$629.80$209.46

Fardis Hex Pink 12066

Fardis Hex Yellow 12070
More info
£128.00€147.51$154.43¥23,160.22$211.89$245.04₣142.49₽18,011.44¥1,127.542,985.60$2,744.01$787.25$261.82 £102.40€118.01$123.55¥18,528.17$169.51$196.03₣113.99₽14,409.15¥902.032,388.48$2,195.21$629.80$209.46

Fardis Hex Yellow 12070

Fardis Hexagon Black-Metallic 12134
More info
£272.00€313.45$328.17¥49,215.46$450.27$520.72₣302.79₽38,274.32¥2,396.026,344.40$5,831.03$1,672.91$556.38 £217.60€250.76$262.53¥39,372.37$360.22$416.57₣242.23₽30,619.45¥1,916.825,075.52$4,664.82$1,338.33$445.10

Fardis Hexagon Black-Metallic 12134

Fardis Hexagon Blue-Metallic 12141
More info
£272.00€313.45$328.17¥49,215.46$450.27$520.72₣302.79₽38,274.32¥2,396.026,344.40$5,831.03$1,672.91$556.38 £217.60€250.76$262.53¥39,372.37$360.22$416.57₣242.23₽30,619.45¥1,916.825,075.52$4,664.82$1,338.33$445.10

Fardis Hexagon Blue-Metallic 12141

Fardis Hexagon Brown-Metallic 12139
More info
£272.00€313.45$328.17¥49,215.46$450.27$520.72₣302.79₽38,274.32¥2,396.026,344.40$5,831.03$1,672.91$556.38 £217.60€250.76$262.53¥39,372.37$360.22$416.57₣242.23₽30,619.45¥1,916.825,075.52$4,664.82$1,338.33$445.10

Fardis Hexagon Brown-Metallic 12139

Fardis Hexagon Green-Metallic 12140
More info
£272.00€313.45$328.17¥49,215.46$450.27$520.72₣302.79₽38,274.32¥2,396.026,344.40$5,831.03$1,672.91$556.38 £217.60€250.76$262.53¥39,372.37$360.22$416.57₣242.23₽30,619.45¥1,916.825,075.52$4,664.82$1,338.33$445.10

Fardis Hexagon Green-Metallic 12140

Fardis Hexagon Grey-Metallic 12138
More info
£272.00€313.45$328.17¥49,215.46$450.27$520.72₣302.79₽38,274.32¥2,396.026,344.40$5,831.03$1,672.91$556.38 £217.60€250.76$262.53¥39,372.37$360.22$416.57₣242.23₽30,619.45¥1,916.825,075.52$4,664.82$1,338.33$445.10

Fardis Hexagon Grey-Metallic 12138

Fardis Hexagon Light Pink-Metallic 12136
More info
£272.00€313.45$328.17¥49,215.46$450.27$520.72₣302.79₽38,274.32¥2,396.026,344.40$5,831.03$1,672.91$556.38 £217.60€250.76$262.53¥39,372.37$360.22$416.57₣242.23₽30,619.45¥1,916.825,075.52$4,664.82$1,338.33$445.10

Fardis Hexagon Light Pink-Metallic 12136

Fardis Hexagon Pink-Metallic 12135
More info
£272.00€313.45$328.17¥49,215.46$450.27$520.72₣302.79₽38,274.32¥2,396.026,344.40$5,831.03$1,672.91$556.38 £217.60€250.76$262.53¥39,372.37$360.22$416.57₣242.23₽30,619.45¥1,916.825,075.52$4,664.82$1,338.33$445.10

Fardis Hexagon Pink-Metallic 12135

Fardis Hexagon White-Metallic 12137
More info
£272.00€313.45$328.17¥49,215.46$450.27$520.72₣302.79₽38,274.32¥2,396.026,344.40$5,831.03$1,672.91$556.38 £217.60€250.76$262.53¥39,372.37$360.22$416.57₣242.23₽30,619.45¥1,916.825,075.52$4,664.82$1,338.33$445.10

Fardis Hexagon White-Metallic 12137

Fardis Hunza Cream-Gold 117100
More info
£128.00€147.51$154.43¥23,160.22$211.89$245.04₣142.49₽18,011.44¥1,127.542,985.60$2,744.01$787.25$261.82 £102.40€118.01$123.55¥18,528.17$169.51$196.03₣113.99₽14,409.15¥902.032,388.48$2,195.21$629.80$209.46

Fardis Hunza Cream-Gold 117100

Fardis Hunza Cream-Multi 117034
More info
£128.00€147.51$154.43¥23,160.22$211.89$245.04₣142.49₽18,011.44¥1,127.542,985.60$2,744.01$787.25$261.82 £102.40€118.01$123.55¥18,528.17$169.51$196.03₣113.99₽14,409.15¥902.032,388.48$2,195.21$629.80$209.46

Fardis Hunza Cream-Multi 117034

Fardis Hunza Cream-Turquoise 117101
More info
£128.00€147.51$154.43¥23,160.22$211.89$245.04₣142.49₽18,011.44¥1,127.542,985.60$2,744.01$787.25$261.82 £102.40€118.01$123.55¥18,528.17$169.51$196.03₣113.99₽14,409.15¥902.032,388.48$2,195.21$629.80$209.46

Fardis Hunza Cream-Turquoise 117101

Fardis Hunza Grey-Multi 117036
More info
£128.00€147.51$154.43¥23,160.22$211.89$245.04₣142.49₽18,011.44¥1,127.542,985.60$2,744.01$787.25$261.82 £102.40€118.01$123.55¥18,528.17$169.51$196.03₣113.99₽14,409.15¥902.032,388.48$2,195.21$629.80$209.46

Fardis Hunza Grey-Multi 117036

Fardis Hunza Taupe-Multi 117035
More info
£128.00€147.51$154.43¥23,160.22$211.89$245.04₣142.49₽18,011.44¥1,127.542,985.60$2,744.01$787.25$261.82 £102.40€118.01$123.55¥18,528.17$169.51$196.03₣113.99₽14,409.15¥902.032,388.48$2,195.21$629.80$209.46

Fardis Hunza Taupe-Multi 117035

Fardis Kabru Black 10918
More info
£144.00€165.95$173.74¥26,055.24$238.38$275.67₣160.30₽20,262.87¥1,268.483,358.80$3,087.01$885.66$294.55 £115.20€132.76$138.99¥20,844.20$190.70$220.54₣128.24₽16,210.30¥1,014.792,687.04$2,469.61$708.53$235.64

Fardis Kabru Black 10918

Fardis Kabru Blue 10920
More info
£144.00€165.95$173.74¥26,055.24$238.38$275.67₣160.30₽20,262.87¥1,268.483,358.80$3,087.01$885.66$294.55 £115.20€132.76$138.99¥20,844.20$190.70$220.54₣128.24₽16,210.30¥1,014.792,687.04$2,469.61$708.53$235.64

Fardis Kabru Blue 10920

Fardis Kabru Eau De Nil 10915
More info
£144.00€165.95$173.74¥26,055.24$238.38$275.67₣160.30₽20,262.87¥1,268.483,358.80$3,087.01$885.66$294.55 £115.20€132.76$138.99¥20,844.20$190.70$220.54₣128.24₽16,210.30¥1,014.792,687.04$2,469.61$708.53$235.64

Fardis Kabru Eau De Nil 10915

Fardis Kabru Purple 10916
More info
£144.00€165.95$173.74¥26,055.24$238.38$275.67₣160.30₽20,262.87¥1,268.483,358.80$3,087.01$885.66$294.55 £115.20€132.76$138.99¥20,844.20$190.70$220.54₣128.24₽16,210.30¥1,014.792,687.04$2,469.61$708.53$235.64

Fardis Kabru Purple 10916

Fardis Kabru Taupe 10917
More info
£144.00€165.95$173.74¥26,055.24$238.38$275.67₣160.30₽20,262.87¥1,268.483,358.80$3,087.01$885.66$294.55 £115.20€132.76$138.99¥20,844.20$190.70$220.54₣128.24₽16,210.30¥1,014.792,687.04$2,469.61$708.53$235.64

Fardis Kabru Taupe 10917

Fardis Kabru White 10919
More info
£144.00€165.95$173.74¥26,055.24$238.38$275.67₣160.30₽20,262.87¥1,268.483,358.80$3,087.01$885.66$294.55 £115.20€132.76$138.99¥20,844.20$190.70$220.54₣128.24₽16,210.30¥1,014.792,687.04$2,469.61$708.53$235.64

Fardis Kabru White 10919

Fardis Kachura Blue 117094
More info
£128.00€147.51$154.43¥23,160.22$211.89$245.04₣142.49₽18,011.44¥1,127.542,985.60$2,744.01$787.25$261.82 £102.40€118.01$123.55¥18,528.17$169.51$196.03₣113.99₽14,409.15¥902.032,388.48$2,195.21$629.80$209.46

Fardis Kachura Blue 117094

Fardis Kachura Cream 117092
More info
£128.00€147.51$154.43¥23,160.22$211.89$245.04₣142.49₽18,011.44¥1,127.542,985.60$2,744.01$787.25$261.82 £102.40€118.01$123.55¥18,528.17$169.51$196.03₣113.99₽14,409.15¥902.032,388.48$2,195.21$629.80$209.46

Fardis Kachura Cream 117092

Fardis Kachura Dark Green 117095
More info
£128.00€147.51$154.43¥23,160.22$211.89$245.04₣142.49₽18,011.44¥1,127.542,985.60$2,744.01$787.25$261.82 £102.40€118.01$123.55¥18,528.17$169.51$196.03₣113.99₽14,409.15¥902.032,388.48$2,195.21$629.80$209.46

Fardis Kachura Dark Green 117095

Fardis Kachura Dark Green-Gold 117096
More info
£128.00€147.51$154.43¥23,160.22$211.89$245.04₣142.49₽18,011.44¥1,127.542,985.60$2,744.01$787.25$261.82 £102.40€118.01$123.55¥18,528.17$169.51$196.03₣113.99₽14,409.15¥902.032,388.48$2,195.21$629.80$209.46

Fardis Kachura Dark Green-Gold 117096

Fardis Kachura Dark Grey 117033
More info
£128.00€147.51$154.43¥23,160.22$211.89$245.04₣142.49₽18,011.44¥1,127.542,985.60$2,744.01$787.25$261.82 £102.40€118.01$123.55¥18,528.17$169.51$196.03₣113.99₽14,409.15¥902.032,388.48$2,195.21$629.80$209.46

Fardis Kachura Dark Grey 117033

Fardis Kachura Eau De Nil 117029
More info
£128.00€147.51$154.43¥23,160.22$211.89$245.04₣142.49₽18,011.44¥1,127.542,985.60$2,744.01$787.25$261.82 £102.40€118.01$123.55¥18,528.17$169.51$196.03₣113.99₽14,409.15¥902.032,388.48$2,195.21$629.80$209.46

Fardis Kachura Eau De Nil 117029

Fardis Kachura Khaki 117093
More info
£128.00€147.51$154.43¥23,160.22$211.89$245.04₣142.49₽18,011.44¥1,127.542,985.60$2,744.01$787.25$261.82 £102.40€118.01$123.55¥18,528.17$169.51$196.03₣113.99₽14,409.15¥902.032,388.48$2,195.21$629.80$209.46

Fardis Kachura Khaki 117093

Fardis Kachura Light Green 117031
More info
£128.00€147.51$154.43¥23,160.22$211.89$245.04₣142.49₽18,011.44¥1,127.542,985.60$2,744.01$787.25$261.82 £102.40€118.01$123.55¥18,528.17$169.51$196.03₣113.99₽14,409.15¥902.032,388.48$2,195.21$629.80$209.46

Fardis Kachura Light Green 117031

Fardis Kachura Light Grey 117028
More info
£128.00€147.51$154.43¥23,160.22$211.89$245.04₣142.49₽18,011.44¥1,127.542,985.60$2,744.01$787.25$261.82 £102.40€118.01$123.55¥18,528.17$169.51$196.03₣113.99₽14,409.15¥902.032,388.48$2,195.21$629.80$209.46

Fardis Kachura Light Grey 117028

Fardis Kachura Pink 117030
More info
£128.00€147.51$154.43¥23,160.22$211.89$245.04₣142.49₽18,011.44¥1,127.542,985.60$2,744.01$787.25$261.82 £102.40€118.01$123.55¥18,528.17$169.51$196.03₣113.99₽14,409.15¥902.032,388.48$2,195.21$629.80$209.46

Fardis Kachura Pink 117030

Fardis Kachura Taupe 117027
More info
£128.00€147.51$154.43¥23,160.22$211.89$245.04₣142.49₽18,011.44¥1,127.542,985.60$2,744.01$787.25$261.82 £102.40€118.01$123.55¥18,528.17$169.51$196.03₣113.99₽14,409.15¥902.032,388.48$2,195.21$629.80$209.46

Fardis Kachura Taupe 117027

Fardis Kachura Turquoise 117032
More info
£128.00€147.51$154.43¥23,160.22$211.89$245.04₣142.49₽18,011.44¥1,127.542,985.60$2,744.01$787.25$261.82 £102.40€118.01$123.55¥18,528.17$169.51$196.03₣113.99₽14,409.15¥902.032,388.48$2,195.21$629.80$209.46

Fardis Kachura Turquoise 117032

Fardis Kachura White 117026
More info
£128.00€147.51$154.43¥23,160.22$211.89$245.04₣142.49₽18,011.44¥1,127.542,985.60$2,744.01$787.25$261.82 £102.40€118.01$123.55¥18,528.17$169.51$196.03₣113.99₽14,409.15¥902.032,388.48$2,195.21$629.80$209.46

Fardis Kachura White 117026

Fardis Kagan Blue 117064
More info
£128.00€147.51$154.43¥23,160.22$211.89$245.04₣142.49₽18,011.44¥1,127.542,985.60$2,744.01$787.25$261.82 £102.40€118.01$123.55¥18,528.17$169.51$196.03₣113.99₽14,409.15¥902.032,388.48$2,195.21$629.80$209.46

Fardis Kagan Blue 117064

Fardis Kagan Cream 117059
More info
£128.00€147.51$154.43¥23,160.22$211.89$245.04₣142.49₽18,011.44¥1,127.542,985.60$2,744.01$787.25$261.82 £102.40€118.01$123.55¥18,528.17$169.51$196.03₣113.99₽14,409.15¥902.032,388.48$2,195.21$629.80$209.46

Fardis Kagan Cream 117059

Fardis

Since 1967 international brand Fardis has designed and supplied luxury products. Originally inspired by the arts and crafts, Fardis is renowned for its vibrancy of colours, exquisite designs, high quality of finish and durability in wallpapers and fabrics.

Delivering to: GBP

Please select your country from the list below.