Product Types

Price

£ to £

Fardis

Filter
Fardis Aoro Blue-Teal 11755
More info
£79.99€92.80$98.11¥13,293.00$126.57$141.77₣94.12₽11,255.74¥656.411,558.66$1,952.52$514.52$155.91 £59.99€69.60$73.58¥9,969.75$94.93$106.33₣70.59₽8,441.81¥492.301,169.00$1,464.39$385.89$116.93

Fardis Aoro Blue-Teal 11755

Fardis Aoro Cream-Blue 11758
More info
£79.99€92.80$98.11¥13,293.00$126.57$141.77₣94.12₽11,255.74¥656.411,558.66$1,952.52$514.52$155.91 £59.99€69.60$73.58¥9,969.75$94.93$106.33₣70.59₽8,441.81¥492.301,169.00$1,464.39$385.89$116.93

Fardis Aoro Cream-Blue 11758

Fardis Aoro Cream-Charcoal 11757
More info
£79.99€92.80$98.11¥13,293.00$126.57$141.77₣94.12₽11,255.74¥656.411,558.66$1,952.52$514.52$155.91 £59.99€69.60$73.58¥9,969.75$94.93$106.33₣70.59₽8,441.81¥492.301,169.00$1,464.39$385.89$116.93

Fardis Aoro Cream-Charcoal 11757

Fardis Aoro Eau De Nil-Grey 11756
More info
£79.99€92.80$98.11¥13,293.00$126.57$141.77₣94.12₽11,255.74¥656.411,558.66$1,952.52$514.52$155.91 £59.99€69.60$73.58¥9,969.75$94.93$106.33₣70.59₽8,441.81¥492.301,169.00$1,464.39$385.89$116.93

Fardis Aoro Eau De Nil-Grey 11756

Fardis Arches Beige-Gold 12115
More info
£79.99€92.80$98.11¥13,293.00$126.57$141.77₣94.12₽11,255.74¥656.411,558.66$1,952.52$514.52$155.91 £59.99€69.60$73.58¥9,969.75$94.93$106.33₣70.59₽8,441.81¥492.301,169.00$1,464.39$385.89$116.93

Fardis Arches Beige-Gold 12115

Fardis Arches Black-Gold 12113
More info
£79.99€92.80$98.11¥13,293.00$126.57$141.77₣94.12₽11,255.74¥656.411,558.66$1,952.52$514.52$155.91 £59.99€69.60$73.58¥9,969.75$94.93$106.33₣70.59₽8,441.81¥492.301,169.00$1,464.39$385.89$116.93

Fardis Arches Black-Gold 12113

Fardis Arches Black-Taupe 12112
More info
£79.99€92.80$98.11¥13,293.00$126.57$141.77₣94.12₽11,255.74¥656.411,558.66$1,952.52$514.52$155.91 £59.99€69.60$73.58¥9,969.75$94.93$106.33₣70.59₽8,441.81¥492.301,169.00$1,464.39$385.89$116.93

Fardis Arches Black-Taupe 12112

Fardis Arches Blue 12110
More info
£79.99€92.80$98.11¥13,293.00$126.57$141.77₣94.12₽11,255.74¥656.411,558.66$1,952.52$514.52$155.91 £59.99€69.60$73.58¥9,969.75$94.93$106.33₣70.59₽8,441.81¥492.301,169.00$1,464.39$385.89$116.93

Fardis Arches Blue 12110

Fardis Arches Cream 12116
More info
£79.99€92.80$98.11¥13,293.00$126.57$141.77₣94.12₽11,255.74¥656.411,558.66$1,952.52$514.52$155.91 £59.99€69.60$73.58¥9,969.75$94.93$106.33₣70.59₽8,441.81¥492.301,169.00$1,464.39$385.89$116.93

Fardis Arches Cream 12116

Fardis Arches Red 12114
More info
£79.99€92.80$98.11¥13,293.00$126.57$141.77₣94.12₽11,255.74¥656.411,558.66$1,952.52$514.52$155.91 £59.99€69.60$73.58¥9,969.75$94.93$106.33₣70.59₽8,441.81¥492.301,169.00$1,464.39$385.89$116.93

Fardis Arches Red 12114

Fardis Arches Turquoise 12111
More info
£79.99€92.80$98.11¥13,293.00$126.57$141.77₣94.12₽11,255.74¥656.411,558.66$1,952.52$514.52$155.91 £59.99€69.60$73.58¥9,969.75$94.93$106.33₣70.59₽8,441.81¥492.301,169.00$1,464.39$385.89$116.93

Fardis Arches Turquoise 12111

Fardis Artisan Black 11741
More info
£79.99€92.80$98.11¥13,293.00$126.57$141.77₣94.12₽11,255.74¥656.411,558.66$1,952.52$514.52$155.91 £59.99€69.60$73.58¥9,969.75$94.93$106.33₣70.59₽8,441.81¥492.301,169.00$1,464.39$385.89$116.93

Fardis Artisan Black 11741

Fardis Artisan Blue 11742
More info
£79.99€92.80$98.11¥13,293.00$126.57$141.77₣94.12₽11,255.74¥656.411,558.66$1,952.52$514.52$155.91 £59.99€69.60$73.58¥9,969.75$94.93$106.33₣70.59₽8,441.81¥492.301,169.00$1,464.39$385.89$116.93

Fardis Artisan Blue 11742

Fardis Artisan Dark Blue 11747
More info
£79.99€92.80$98.11¥13,293.00$126.57$141.77₣94.12₽11,255.74¥656.411,558.66$1,952.52$514.52$155.91 £59.99€69.60$73.58¥9,969.75$94.93$106.33₣70.59₽8,441.81¥492.301,169.00$1,464.39$385.89$116.93

Fardis Artisan Dark Blue 11747

Fardis Artisan Green 11743
More info
£79.99€92.80$98.11¥13,293.00$126.57$141.77₣94.12₽11,255.74¥656.411,558.66$1,952.52$514.52$155.91 £59.99€69.60$73.58¥9,969.75$94.93$106.33₣70.59₽8,441.81¥492.301,169.00$1,464.39$385.89$116.93

Fardis Artisan Green 11743

Fardis Artisan Grey 11745
More info
£79.99€92.80$98.11¥13,293.00$126.57$141.77₣94.12₽11,255.74¥656.411,558.66$1,952.52$514.52$155.91 £59.99€69.60$73.58¥9,969.75$94.93$106.33₣70.59₽8,441.81¥492.301,169.00$1,464.39$385.89$116.93

Fardis Artisan Grey 11745

Fardis Artisan Light Grey 11746
More info
£79.99€92.80$98.11¥13,293.00$126.57$141.77₣94.12₽11,255.74¥656.411,558.66$1,952.52$514.52$155.91 £59.99€69.60$73.58¥9,969.75$94.93$106.33₣70.59₽8,441.81¥492.301,169.00$1,464.39$385.89$116.93

Fardis Artisan Light Grey 11746

Fardis Artisan White 11744
More info
£79.99€92.80$98.11¥13,293.00$126.57$141.77₣94.12₽11,255.74¥656.411,558.66$1,952.52$514.52$155.91 £59.99€69.60$73.58¥9,969.75$94.93$106.33₣70.59₽8,441.81¥492.301,169.00$1,464.39$385.89$116.93

Fardis Artisan White 11744

Fardis Avril Black-Coral 11732
More info
£79.99€92.80$98.11¥13,293.00$126.57$141.77₣94.12₽11,255.74¥656.411,558.66$1,952.52$514.52$155.91 £59.99€69.60$73.58¥9,969.75$94.93$106.33₣70.59₽8,441.81¥492.301,169.00$1,464.39$385.89$116.93

Fardis Avril Black-Coral 11732

Fardis Avril Black-Cream 11730
More info
£79.99€92.80$98.11¥13,293.00$126.57$141.77₣94.12₽11,255.74¥656.411,558.66$1,952.52$514.52$155.91 £59.99€69.60$73.58¥9,969.75$94.93$106.33₣70.59₽8,441.81¥492.301,169.00$1,464.39$385.89$116.93

Fardis Avril Black-Cream 11730

Fardis Avril Black-Pink 11726
More info
£79.99€92.80$98.11¥13,293.00$126.57$141.77₣94.12₽11,255.74¥656.411,558.66$1,952.52$514.52$155.91 £59.99€69.60$73.58¥9,969.75$94.93$106.33₣70.59₽8,441.81¥492.301,169.00$1,464.39$385.89$116.93

Fardis Avril Black-Pink 11726

Fardis Avril Blue 11728
More info
£79.99€92.80$98.11¥13,293.00$126.57$141.77₣94.12₽11,255.74¥656.411,558.66$1,952.52$514.52$155.91 £59.99€69.60$73.58¥9,969.75$94.93$106.33₣70.59₽8,441.81¥492.301,169.00$1,464.39$385.89$116.93

Fardis Avril Blue 11728

Fardis Avril Grey-Pink 11727
More info
£79.99€92.80$98.11¥13,293.00$126.57$141.77₣94.12₽11,255.74¥656.411,558.66$1,952.52$514.52$155.91 £59.99€69.60$73.58¥9,969.75$94.93$106.33₣70.59₽8,441.81¥492.301,169.00$1,464.39$385.89$116.93

Fardis Avril Grey-Pink 11727

Fardis Avril Grey-Purple 11731
More info
£79.99€92.80$98.11¥13,293.00$126.57$141.77₣94.12₽11,255.74¥656.411,558.66$1,952.52$514.52$155.91 £59.99€69.60$73.58¥9,969.75$94.93$106.33₣70.59₽8,441.81¥492.301,169.00$1,464.39$385.89$116.93

Fardis Avril Grey-Purple 11731

Fardis Avril Turquoise 11729
More info
£79.99€92.80$98.11¥13,293.00$126.57$141.77₣94.12₽11,255.74¥656.411,558.66$1,952.52$514.52$155.91 £59.99€69.60$73.58¥9,969.75$94.93$106.33₣70.59₽8,441.81¥492.301,169.00$1,464.39$385.89$116.93

Fardis Avril Turquoise 11729

Fardis Camila Beige 11381
More info
£89.99€104.40$110.37¥14,954.84$142.39$159.50₣105.89₽12,662.89¥738.471,753.52$2,196.61$578.84$175.40 £67.49€78.30$82.78¥11,216.13$106.79$119.62₣79.42₽9,497.17¥553.851,315.14$1,647.46$434.13$131.55

Fardis Camila Beige 11381

Fardis Camila Black 11385
More info
£89.99€104.40$110.37¥14,954.84$142.39$159.50₣105.89₽12,662.89¥738.471,753.52$2,196.61$578.84$175.40 £67.49€78.30$82.78¥11,216.13$106.79$119.62₣79.42₽9,497.17¥553.851,315.14$1,647.46$434.13$131.55

Fardis Camila Black 11385

Fardis Camila Blue 11384
More info
£89.99€104.40$110.37¥14,954.84$142.39$159.50₣105.89₽12,662.89¥738.471,753.52$2,196.61$578.84$175.40 £67.49€78.30$82.78¥11,216.13$106.79$119.62₣79.42₽9,497.17¥553.851,315.14$1,647.46$434.13$131.55

Fardis Camila Blue 11384

Fardis Camila Cream 11383
More info
£89.99€104.40$110.37¥14,954.84$142.39$159.50₣105.89₽12,662.89¥738.471,753.52$2,196.61$578.84$175.40 £67.49€78.30$82.78¥11,216.13$106.79$119.62₣79.42₽9,497.17¥553.851,315.14$1,647.46$434.13$131.55

Fardis Camila Cream 11383

Fardis Camila Taupe 11380
More info
£89.99€104.40$110.37¥14,954.84$142.39$159.50₣105.89₽12,662.89¥738.471,753.52$2,196.61$578.84$175.40 £67.49€78.30$82.78¥11,216.13$106.79$119.62₣79.42₽9,497.17¥553.851,315.14$1,647.46$434.13$131.55

Fardis Camila Taupe 11380

Fardis Camila Yellow 11382
More info
£89.99€104.40$110.37¥14,954.84$142.39$159.50₣105.89₽12,662.89¥738.471,753.52$2,196.61$578.84$175.40 £67.49€78.30$82.78¥11,216.13$106.79$119.62₣79.42₽9,497.17¥553.851,315.14$1,647.46$434.13$131.55

Fardis Camila Yellow 11382

Fardis Carmen Black 10883
More info
£169.99€197.21$208.49¥28,249.50$268.98$301.29₣200.03₽23,920.04¥1,394.953,312.37$4,149.37$1,093.43$331.33 £127.49€147.90$156.37¥21,187.12$201.73$225.97₣150.02₽17,940.03¥1,046.222,484.28$3,112.03$820.07$248.50

Fardis Carmen Black 10883

Fardis Carmen Blue 10887
More info
£169.99€197.21$208.49¥28,249.50$268.98$301.29₣200.03₽23,920.04¥1,394.953,312.37$4,149.37$1,093.43$331.33 £127.49€147.90$156.37¥21,187.12$201.73$225.97₣150.02₽17,940.03¥1,046.222,484.28$3,112.03$820.07$248.50

Fardis Carmen Blue 10887

Fardis Carmen Green 10884
More info
£169.99€197.21$208.49¥28,249.50$268.98$301.29₣200.03₽23,920.04¥1,394.953,312.37$4,149.37$1,093.43$331.33 £127.49€147.90$156.37¥21,187.12$201.73$225.97₣150.02₽17,940.03¥1,046.222,484.28$3,112.03$820.07$248.50

Fardis Carmen Green 10884

Fardis Carmen Grey 10885
More info
£169.99€197.21$208.49¥28,249.50$268.98$301.29₣200.03₽23,920.04¥1,394.953,312.37$4,149.37$1,093.43$331.33 £127.49€147.90$156.37¥21,187.12$201.73$225.97₣150.02₽17,940.03¥1,046.222,484.28$3,112.03$820.07$248.50

Fardis Carmen Grey 10885

Fardis Carmen Pink-Grey 10888
More info
£169.99€197.21$208.49¥28,249.50$268.98$301.29₣200.03₽23,920.04¥1,394.953,312.37$4,149.37$1,093.43$331.33 £127.49€147.90$156.37¥21,187.12$201.73$225.97₣150.02₽17,940.03¥1,046.222,484.28$3,112.03$820.07$248.50

Fardis Carmen Pink-Grey 10888

Fardis Carmen Yellow 10886
More info
£169.99€197.21$208.49¥28,249.50$268.98$301.29₣200.03₽23,920.04¥1,394.953,312.37$4,149.37$1,093.43$331.33 £127.49€147.90$156.37¥21,187.12$201.73$225.97₣150.02₽17,940.03¥1,046.222,484.28$3,112.03$820.07$248.50

Fardis Carmen Yellow 10886

Fardis Cubism Black 12007
More info
£79.99€92.80$98.11¥13,293.00$126.57$141.77₣94.12₽11,255.74¥656.411,558.66$1,952.52$514.52$155.91 £59.99€69.60$73.58¥9,969.75$94.93$106.33₣70.59₽8,441.81¥492.301,169.00$1,464.39$385.89$116.93

Fardis Cubism Black 12007

Fardis Cubism Blue 12006
More info
£79.99€92.80$98.11¥13,293.00$126.57$141.77₣94.12₽11,255.74¥656.411,558.66$1,952.52$514.52$155.91 £59.99€69.60$73.58¥9,969.75$94.93$106.33₣70.59₽8,441.81¥492.301,169.00$1,464.39$385.89$116.93

Fardis Cubism Blue 12006

Fardis Cubism Grey 12008
More info
£79.99€92.80$98.11¥13,293.00$126.57$141.77₣94.12₽11,255.74¥656.411,558.66$1,952.52$514.52$155.91 £59.99€69.60$73.58¥9,969.75$94.93$106.33₣70.59₽8,441.81¥492.301,169.00$1,464.39$385.89$116.93

Fardis Cubism Grey 12008

Fardis Cubism Pink 12009
More info
£79.99€92.80$98.11¥13,293.00$126.57$141.77₣94.12₽11,255.74¥656.411,558.66$1,952.52$514.52$155.91 £59.99€69.60$73.58¥9,969.75$94.93$106.33₣70.59₽8,441.81¥492.301,169.00$1,464.39$385.89$116.93

Fardis Cubism Pink 12009

Fardis Cubism Turquoise 12005
More info
£79.99€92.80$98.11¥13,293.00$126.57$141.77₣94.12₽11,255.74¥656.411,558.66$1,952.52$514.52$155.91 £59.99€69.60$73.58¥9,969.75$94.93$106.33₣70.59₽8,441.81¥492.301,169.00$1,464.39$385.89$116.93

Fardis Cubism Turquoise 12005

Fardis Delphine Black 11733
More info
£79.99€92.80$98.11¥13,293.00$126.57$141.77₣94.12₽11,255.74¥656.411,558.66$1,952.52$514.52$155.91 £59.99€69.60$73.58¥9,969.75$94.93$106.33₣70.59₽8,441.81¥492.301,169.00$1,464.39$385.89$116.93

Fardis Delphine Black 11733

Fardis Delphine Dark Blue 11737
More info
£79.99€92.80$98.11¥13,293.00$126.57$141.77₣94.12₽11,255.74¥656.411,558.66$1,952.52$514.52$155.91 £59.99€69.60$73.58¥9,969.75$94.93$106.33₣70.59₽8,441.81¥492.301,169.00$1,464.39$385.89$116.93

Fardis Delphine Dark Blue 11737

Fardis Delphine Light Blue 11735
More info
£79.99€92.80$98.11¥13,293.00$126.57$141.77₣94.12₽11,255.74¥656.411,558.66$1,952.52$514.52$155.91 £59.99€69.60$73.58¥9,969.75$94.93$106.33₣70.59₽8,441.81¥492.301,169.00$1,464.39$385.89$116.93

Fardis Delphine Light Blue 11735

Fardis Delphine Light Pink 11739
More info
£79.99€92.80$98.11¥13,293.00$126.57$141.77₣94.12₽11,255.74¥656.411,558.66$1,952.52$514.52$155.91 £59.99€69.60$73.58¥9,969.75$94.93$106.33₣70.59₽8,441.81¥492.301,169.00$1,464.39$385.89$116.93

Fardis Delphine Light Pink 11739

Fardis Delphine Pink 11740
More info
£79.99€92.80$98.11¥13,293.00$126.57$141.77₣94.12₽11,255.74¥656.411,558.66$1,952.52$514.52$155.91 £59.99€69.60$73.58¥9,969.75$94.93$106.33₣70.59₽8,441.81¥492.301,169.00$1,464.39$385.89$116.93

Fardis Delphine Pink 11740

Fardis Delphine Turquoise 11738
More info
£79.99€92.80$98.11¥13,293.00$126.57$141.77₣94.12₽11,255.74¥656.411,558.66$1,952.52$514.52$155.91 £59.99€69.60$73.58¥9,969.75$94.93$106.33₣70.59₽8,441.81¥492.301,169.00$1,464.39$385.89$116.93

Fardis Delphine Turquoise 11738

Fardis Delphine White 11736
More info
£79.99€92.80$98.11¥13,293.00$126.57$141.77₣94.12₽11,255.74¥656.411,558.66$1,952.52$514.52$155.91 £59.99€69.60$73.58¥9,969.75$94.93$106.33₣70.59₽8,441.81¥492.301,169.00$1,464.39$385.89$116.93

Fardis Delphine White 11736

Fardis Delphine Yellow 11734
More info
£79.99€92.80$98.11¥13,293.00$126.57$141.77₣94.12₽11,255.74¥656.411,558.66$1,952.52$514.52$155.91 £59.99€69.60$73.58¥9,969.75$94.93$106.33₣70.59₽8,441.81¥492.301,169.00$1,464.39$385.89$116.93

Fardis Delphine Yellow 11734

Fardis Desire Blue 12122
More info
£169.99€197.21$208.49¥28,249.50$268.98$301.29₣200.03₽23,920.04¥1,394.953,312.37$4,149.37$1,093.43$331.33 £127.49€147.90$156.37¥21,187.12$201.73$225.97₣150.02₽17,940.03¥1,046.222,484.28$3,112.03$820.07$248.50

Fardis Desire Blue 12122

Fardis Desire Brass 12117
More info
£169.99€197.21$208.49¥28,249.50$268.98$301.29₣200.03₽23,920.04¥1,394.953,312.37$4,149.37$1,093.43$331.33 £127.49€147.90$156.37¥21,187.12$201.73$225.97₣150.02₽17,940.03¥1,046.222,484.28$3,112.03$820.07$248.50

Fardis Desire Brass 12117

Fardis Desire Grey 12118
More info
£169.99€197.21$208.49¥28,249.50$268.98$301.29₣200.03₽23,920.04¥1,394.953,312.37$4,149.37$1,093.43$331.33 £127.49€147.90$156.37¥21,187.12$201.73$225.97₣150.02₽17,940.03¥1,046.222,484.28$3,112.03$820.07$248.50

Fardis Desire Grey 12118

Fardis Desire Pink 12119
More info
£169.99€197.21$208.49¥28,249.50$268.98$301.29₣200.03₽23,920.04¥1,394.953,312.37$4,149.37$1,093.43$331.33 £127.49€147.90$156.37¥21,187.12$201.73$225.97₣150.02₽17,940.03¥1,046.222,484.28$3,112.03$820.07$248.50

Fardis Desire Pink 12119

Fardis Desire Teal 12121
More info
£169.99€197.21$208.49¥28,249.50$268.98$301.29₣200.03₽23,920.04¥1,394.953,312.37$4,149.37$1,093.43$331.33 £127.49€147.90$156.37¥21,187.12$201.73$225.97₣150.02₽17,940.03¥1,046.222,484.28$3,112.03$820.07$248.50

Fardis Desire Teal 12121

Fardis Desire Turquoise 12120
More info
£169.99€197.21$208.49¥28,249.50$268.98$301.29₣200.03₽23,920.04¥1,394.953,312.37$4,149.37$1,093.43$331.33 £127.49€147.90$156.37¥21,187.12$201.73$225.97₣150.02₽17,940.03¥1,046.222,484.28$3,112.03$820.07$248.50

Fardis Desire Turquoise 12120

Fardis Dreamland Blue-Gold 12107
More info
£79.99€92.80$98.11¥13,293.00$126.57$141.77₣94.12₽11,255.74¥656.411,558.66$1,952.52$514.52$155.91 £59.99€69.60$73.58¥9,969.75$94.93$106.33₣70.59₽8,441.81¥492.301,169.00$1,464.39$385.89$116.93

Fardis Dreamland Blue-Gold 12107

Fardis Dreamland Green-Cream 12106
More info
£79.99€92.80$98.11¥13,293.00$126.57$141.77₣94.12₽11,255.74¥656.411,558.66$1,952.52$514.52$155.91 £59.99€69.60$73.58¥9,969.75$94.93$106.33₣70.59₽8,441.81¥492.301,169.00$1,464.39$385.89$116.93

Fardis Dreamland Green-Cream 12106

Fardis Dreamland Green-Gold 12104
More info
£79.99€92.80$98.11¥13,293.00$126.57$141.77₣94.12₽11,255.74¥656.411,558.66$1,952.52$514.52$155.91 £59.99€69.60$73.58¥9,969.75$94.93$106.33₣70.59₽8,441.81¥492.301,169.00$1,464.39$385.89$116.93

Fardis Dreamland Green-Gold 12104

Fardis Dreamland Green-Pink 12109
More info
£79.99€92.80$98.11¥13,293.00$126.57$141.77₣94.12₽11,255.74¥656.411,558.66$1,952.52$514.52$155.91 £59.99€69.60$73.58¥9,969.75$94.93$106.33₣70.59₽8,441.81¥492.301,169.00$1,464.39$385.89$116.93

Fardis Dreamland Green-Pink 12109

Fardis

Since 1967 international brand Fardis has designed and supplied luxury products. Originally inspired by the arts and crafts, Fardis is renowned for its vibrancy of colours, exquisite designs, high quality of finish and durability in wallpapers and fabrics.

Delivering to: GBP

Please select your country from the list below.