Dandy

Filter
Casamance Catwalk 72370146
More info
£67.30€78.09$84.02¥9,348.31$112.16$110.45₣83.40₽4,839.88¥578.891,055.02$1,599.20$259.24$119.57 £60.57€70.28$75.62¥8,413.48$100.95$99.41₣75.06₽4,355.89¥521.00949.52$1,439.28$233.32$107.61

Casamance Catwalk 72370146

Casamance Catwalk 72370310
More info
£67.30€78.09$84.02¥9,348.31$112.16$110.45₣83.40₽4,839.88¥578.891,055.02$1,599.20$259.24$119.57 £60.57€70.28$75.62¥8,413.48$100.95$99.41₣75.06₽4,355.89¥521.00949.52$1,439.28$233.32$107.61

Casamance Catwalk 72370310

Casamance Catwalk 72370498
More info
£67.30€78.09$84.02¥9,348.31$112.16$110.45₣83.40₽4,839.88¥578.891,055.02$1,599.20$259.24$119.57 £60.57€70.28$75.62¥8,413.48$100.95$99.41₣75.06₽4,355.89¥521.00949.52$1,439.28$233.32$107.61

Casamance Catwalk 72370498

Casamance Catwalk 72370584
More info
£67.30€78.09$84.02¥9,348.31$112.16$110.45₣83.40₽4,839.88¥578.891,055.02$1,599.20$259.24$119.57 £60.57€70.28$75.62¥8,413.48$100.95$99.41₣75.06₽4,355.89¥521.00949.52$1,439.28$233.32$107.61

Casamance Catwalk 72370584

Casamance Catwalk 72370617
More info
£67.30€78.09$84.02¥9,348.31$112.16$110.45₣83.40₽4,839.88¥578.891,055.02$1,599.20$259.24$119.57 £60.57€70.28$75.62¥8,413.48$100.95$99.41₣75.06₽4,355.89¥521.00949.52$1,439.28$233.32$107.61

Casamance Catwalk 72370617

Casamance Gallant 72340128
More info
£52.60€61.03$65.67¥7,306.40$87.66$86.33₣65.18₽3,782.73¥452.44824.58$1,249.90$202.62$93.45 £47.34€54.93$59.10¥6,575.76$78.90$77.69₣58.66₽3,404.46¥407.20742.12$1,124.91$182.35$84.11

Casamance Gallant 72340128

Casamance Gallant 72340264
More info
£52.60€61.03$65.67¥7,306.40$87.66$86.33₣65.18₽3,782.73¥452.44824.58$1,249.90$202.62$93.45 £47.34€54.93$59.10¥6,575.76$78.90$77.69₣58.66₽3,404.46¥407.20742.12$1,124.91$182.35$84.11

Casamance Gallant 72340264

Casamance Gallant 72340345
More info
£52.60€61.03$65.67¥7,306.40$87.66$86.33₣65.18₽3,782.73¥452.44824.58$1,249.90$202.62$93.45 £47.34€54.93$59.10¥6,575.76$78.90$77.69₣58.66₽3,404.46¥407.20742.12$1,124.91$182.35$84.11

Casamance Gallant 72340345

Casamance Gallant 72340412
More info
£52.60€61.03$65.67¥7,306.40$87.66$86.33₣65.18₽3,782.73¥452.44824.58$1,249.90$202.62$93.45 £47.34€54.93$59.10¥6,575.76$78.90$77.69₣58.66₽3,404.46¥407.20742.12$1,124.91$182.35$84.11

Casamance Gallant 72340412

Casamance Gallant 72340590
More info
£52.60€61.03$65.67¥7,306.40$87.66$86.33₣65.18₽3,782.73¥452.44824.58$1,249.90$202.62$93.45 £47.34€54.93$59.10¥6,575.76$78.90$77.69₣58.66₽3,404.46¥407.20742.12$1,124.91$182.35$84.11

Casamance Gallant 72340590

Casamance Gallant 72340618
More info
£52.60€61.03$65.67¥7,306.40$87.66$86.33₣65.18₽3,782.73¥452.44824.58$1,249.90$202.62$93.45 £47.34€54.93$59.10¥6,575.76$78.90$77.69₣58.66₽3,404.46¥407.20742.12$1,124.91$182.35$84.11

Casamance Gallant 72340618

Casamance Gallant 72340762
More info
£52.60€61.03$65.67¥7,306.40$87.66$86.33₣65.18₽3,782.73¥452.44824.58$1,249.90$202.62$93.45 £47.34€54.93$59.10¥6,575.76$78.90$77.69₣58.66₽3,404.46¥407.20742.12$1,124.91$182.35$84.11

Casamance Gallant 72340762

Casamance Gallant 72340841
More info
£52.60€61.03$65.67¥7,306.40$87.66$86.33₣65.18₽3,782.73¥452.44824.58$1,249.90$202.62$93.45 £47.34€54.93$59.10¥6,575.76$78.90$77.69₣58.66₽3,404.46¥407.20742.12$1,124.91$182.35$84.11

Casamance Gallant 72340841

Casamance Gallant 72340975
More info
£52.60€61.03$65.67¥7,306.40$87.66$86.33₣65.18₽3,782.73¥452.44824.58$1,249.90$202.62$93.45 £47.34€54.93$59.10¥6,575.76$78.90$77.69₣58.66₽3,404.46¥407.20742.12$1,124.91$182.35$84.11

Casamance Gallant 72340975

Casamance Gallant 72341063
More info
£52.60€61.03$65.67¥7,306.40$87.66$86.33₣65.18₽3,782.73¥452.44824.58$1,249.90$202.62$93.45 £47.34€54.93$59.10¥6,575.76$78.90$77.69₣58.66₽3,404.46¥407.20742.12$1,124.91$182.35$84.11

Casamance Gallant 72341063

Casamance Gallant 72341149
More info
£52.60€61.03$65.67¥7,306.40$87.66$86.33₣65.18₽3,782.73¥452.44824.58$1,249.90$202.62$93.45 £47.34€54.93$59.10¥6,575.76$78.90$77.69₣58.66₽3,404.46¥407.20742.12$1,124.91$182.35$84.11

Casamance Gallant 72341149

Casamance Gallant 72341231
More info
£52.60€61.03$65.67¥7,306.40$87.66$86.33₣65.18₽3,782.73¥452.44824.58$1,249.90$202.62$93.45 £47.34€54.93$59.10¥6,575.76$78.90$77.69₣58.66₽3,404.46¥407.20742.12$1,124.91$182.35$84.11

Casamance Gallant 72341231

Casamance Gallant 72341462
More info
£52.60€61.03$65.67¥7,306.40$87.66$86.33₣65.18₽3,782.73¥452.44824.58$1,249.90$202.62$93.45 £47.34€54.93$59.10¥6,575.76$78.90$77.69₣58.66₽3,404.46¥407.20742.12$1,124.91$182.35$84.11

Casamance Gallant 72341462

Casamance Gallant 72341584
More info
£52.60€61.03$65.67¥7,306.40$87.66$86.33₣65.18₽3,782.73¥452.44824.58$1,249.90$202.62$93.45 £47.34€54.93$59.10¥6,575.76$78.90$77.69₣58.66₽3,404.46¥407.20742.12$1,124.91$182.35$84.11

Casamance Gallant 72341584

Casamance Gallant 72341622
More info
£52.60€61.03$65.67¥7,306.40$87.66$86.33₣65.18₽3,782.73¥452.44824.58$1,249.90$202.62$93.45 £47.34€54.93$59.10¥6,575.76$78.90$77.69₣58.66₽3,404.46¥407.20742.12$1,124.91$182.35$84.11

Casamance Gallant 72341622

Casamance Gallant 72341896
More info
£52.60€61.03$65.67¥7,306.40$87.66$86.33₣65.18₽3,782.73¥452.44824.58$1,249.90$202.62$93.45 £47.34€54.93$59.10¥6,575.76$78.90$77.69₣58.66₽3,404.46¥407.20742.12$1,124.91$182.35$84.11

Casamance Gallant 72341896

Casamance Gallant 72341971
More info
£52.60€61.03$65.67¥7,306.40$87.66$86.33₣65.18₽3,782.73¥452.44824.58$1,249.90$202.62$93.45 £47.34€54.93$59.10¥6,575.76$78.90$77.69₣58.66₽3,404.46¥407.20742.12$1,124.91$182.35$84.11

Casamance Gallant 72341971

Casamance Gallant 72342058
More info
£52.60€61.03$65.67¥7,306.40$87.66$86.33₣65.18₽3,782.73¥452.44824.58$1,249.90$202.62$93.45 £47.34€54.93$59.10¥6,575.76$78.90$77.69₣58.66₽3,404.46¥407.20742.12$1,124.91$182.35$84.11

Casamance Gallant 72342058

Casamance Gentleman 72360152
More info
£67.30€78.09$84.02¥9,348.31$112.16$110.45₣83.40₽4,839.88¥578.891,055.02$1,599.20$259.24$119.57 £60.57€70.28$75.62¥8,413.48$100.95$99.41₣75.06₽4,355.89¥521.00949.52$1,439.28$233.32$107.61

Casamance Gentleman 72360152

Casamance Gentleman 72360238
More info
£67.30€78.09$84.02¥9,348.31$112.16$110.45₣83.40₽4,839.88¥578.891,055.02$1,599.20$259.24$119.57 £60.57€70.28$75.62¥8,413.48$100.95$99.41₣75.06₽4,355.89¥521.00949.52$1,439.28$233.32$107.61

Casamance Gentleman 72360238

Casamance Gentleman 72360335
More info
£67.30€78.09$84.02¥9,348.31$112.16$110.45₣83.40₽4,839.88¥578.891,055.02$1,599.20$259.24$119.57 £60.57€70.28$75.62¥8,413.48$100.95$99.41₣75.06₽4,355.89¥521.00949.52$1,439.28$233.32$107.61

Casamance Gentleman 72360335

Casamance Gentleman 72360461
More info
£67.30€78.09$84.02¥9,348.31$112.16$110.45₣83.40₽4,839.88¥578.891,055.02$1,599.20$259.24$119.57 £60.57€70.28$75.62¥8,413.48$100.95$99.41₣75.06₽4,355.89¥521.00949.52$1,439.28$233.32$107.61

Casamance Gentleman 72360461

Casamance Iconic 72390138
More info
£95.50€110.81$119.22¥13,265.43$159.16$156.73₣118.34₽6,867.88¥821.451,497.10$2,269.30$367.87$169.67 £85.95€99.73$107.30¥11,938.88$143.24$141.06₣106.51₽6,181.09¥739.311,347.39$2,042.37$331.08$152.71

Casamance Iconic 72390138

Casamance Iconic 72390227
More info
£95.50€110.81$119.22¥13,265.43$159.16$156.73₣118.34₽6,867.88¥821.451,497.10$2,269.30$367.87$169.67 £85.95€99.73$107.30¥11,938.88$143.24$141.06₣106.51₽6,181.09¥739.311,347.39$2,042.37$331.08$152.71

Casamance Iconic 72390227

Casamance Iconic 72390496
More info
£95.50€110.81$119.22¥13,265.43$159.16$156.73₣118.34₽6,867.88¥821.451,497.10$2,269.30$367.87$169.67 £85.95€99.73$107.30¥11,938.88$143.24$141.06₣106.51₽6,181.09¥739.311,347.39$2,042.37$331.08$152.71

Casamance Iconic 72390496

Casamance Obsessive 72350165
More info
£79.40€92.13$99.12¥11,029.06$132.33$130.31₣98.39₽5,710.05¥682.971,244.71$1,886.73$305.85$141.07 £71.46€82.92$89.21¥9,926.15$119.10$117.28₣88.55₽5,139.05¥614.671,120.24$1,698.05$275.26$126.96

Casamance Obsessive 72350165

Casamance Obsessive 72350247
More info
£79.40€92.13$99.12¥11,029.06$132.33$130.31₣98.39₽5,710.05¥682.971,244.71$1,886.73$305.85$141.07 £71.46€82.92$89.21¥9,926.15$119.10$117.28₣88.55₽5,139.05¥614.671,120.24$1,698.05$275.26$126.96

Casamance Obsessive 72350247

Casamance Obsessive 72350518
More info
£79.40€92.13$99.12¥11,029.06$132.33$130.31₣98.39₽5,710.05¥682.971,244.71$1,886.73$305.85$141.07 £71.46€82.92$89.21¥9,926.15$119.10$117.28₣88.55₽5,139.05¥614.671,120.24$1,698.05$275.26$126.96

Casamance Obsessive 72350518

Casamance Obsessive 72350613
More info
£79.40€92.13$99.12¥11,029.06$132.33$130.31₣98.39₽5,710.05¥682.971,244.71$1,886.73$305.85$141.07 £71.46€82.92$89.21¥9,926.15$119.10$117.28₣88.55₽5,139.05¥614.671,120.24$1,698.05$275.26$126.96

Casamance Obsessive 72350613

Casamance Obsessive 72350794
More info
£79.40€92.13$99.12¥11,029.06$132.33$130.31₣98.39₽5,710.05¥682.971,244.71$1,886.73$305.85$141.07 £71.46€82.92$89.21¥9,926.15$119.10$117.28₣88.55₽5,139.05¥614.671,120.24$1,698.05$275.26$126.96

Casamance Obsessive 72350794

Casamance Obsessive 72350872
More info
£79.40€92.13$99.12¥11,029.06$132.33$130.31₣98.39₽5,710.05¥682.971,244.71$1,886.73$305.85$141.07 £71.46€82.92$89.21¥9,926.15$119.10$117.28₣88.55₽5,139.05¥614.671,120.24$1,698.05$275.26$126.96

Casamance Obsessive 72350872

Casamance Scandal Stripe 72380140
More info
£79.40€92.13$99.12¥11,029.06$132.33$130.31₣98.39₽5,710.05¥682.971,244.71$1,886.73$305.85$141.07 £71.46€82.92$89.21¥9,926.15$119.10$117.28₣88.55₽5,139.05¥614.671,120.24$1,698.05$275.26$126.96

Casamance Scandal Stripe 72380140

Casamance Scandal Stripe 72380203
More info
£79.40€92.13$99.12¥11,029.06$132.33$130.31₣98.39₽5,710.05¥682.971,244.71$1,886.73$305.85$141.07 £71.46€82.92$89.21¥9,926.15$119.10$117.28₣88.55₽5,139.05¥614.671,120.24$1,698.05$275.26$126.96

Casamance Scandal Stripe 72380203

Casamance Scandal Stripe 72380380
More info
£79.40€92.13$99.12¥11,029.06$132.33$130.31₣98.39₽5,710.05¥682.971,244.71$1,886.73$305.85$141.07 £71.46€82.92$89.21¥9,926.15$119.10$117.28₣88.55₽5,139.05¥614.671,120.24$1,698.05$275.26$126.96

Casamance Scandal Stripe 72380380

Casamance Scandal Stripe 72380534
More info
£79.40€92.13$99.12¥11,029.06$132.33$130.31₣98.39₽5,710.05¥682.971,244.71$1,886.73$305.85$141.07 £71.46€82.92$89.21¥9,926.15$119.10$117.28₣88.55₽5,139.05¥614.671,120.24$1,698.05$275.26$126.96

Casamance Scandal Stripe 72380534

Dandy

Dandy collection is a very elaborated array consisting of designs in homey colours. The collection's name means a stylish and classy man, following the dandyism fashion and society from England at the end of the 18th century, but also a sentiment of character and boldness. Designs include Iconic, Gallant, Scandal Stripe, Gentleman, Obsessive, and Catwalk supplied in numerous colourways.