Carlucci Di Chivasso

Filter
Carlucci di Chivasso Fixture CA8197-074
£84.30€97.81$105.24¥11,709.69$140.49$138.35₣104.46₽6,062.43¥725.111,321.52$2,003.16$324.72$149.78 £75.87€88.03$94.72¥10,538.72$126.44$124.52₣94.02₽5,456.19¥652.601,189.37$1,802.85$292.25$134.80

Carlucci di Chivasso Fixture CA8197-074

Carlucci di Chivasso Fixture CA8197-099
£84.30€97.81$105.24¥11,709.69$140.49$138.35₣104.46₽6,062.43¥725.111,321.52$2,003.16$324.72$149.78 £75.87€88.03$94.72¥10,538.72$126.44$124.52₣94.02₽5,456.19¥652.601,189.37$1,802.85$292.25$134.80

Carlucci di Chivasso Fixture CA8197-099

Carlucci di Chivasso Flora CA8192-030
£80.90€93.87$101.00¥11,237.41$134.83$132.77₣100.25₽5,817.92¥695.871,268.22$1,922.37$311.63$143.74 £72.81€84.48$90.90¥10,113.67$121.35$119.50₣90.23₽5,236.13¥626.281,141.40$1,730.13$280.46$129.36

Carlucci di Chivasso Flora CA8192-030

Carlucci di Chivasso Follower CA8193-030
£80.90€93.87$101.00¥11,237.41$134.83$132.77₣100.25₽5,817.92¥695.871,268.22$1,922.37$311.63$143.74 £72.81€84.48$90.90¥10,113.67$121.35$119.50₣90.23₽5,236.13¥626.281,141.40$1,730.13$280.46$129.36

Carlucci di Chivasso Follower CA8193-030

Carlucci di Chivasso Follower CA8193-070
£80.90€93.87$101.00¥11,237.41$134.83$132.77₣100.25₽5,817.92¥695.871,268.22$1,922.37$311.63$143.74 £72.81€84.48$90.90¥10,113.67$121.35$119.50₣90.23₽5,236.13¥626.281,141.40$1,730.13$280.46$129.36

Carlucci di Chivasso Follower CA8193-070

Carlucci di Chivasso Follower CA8193-080
£80.90€93.87$101.00¥11,237.41$134.83$132.77₣100.25₽5,817.92¥695.871,268.22$1,922.37$311.63$143.74 £72.81€84.48$90.90¥10,113.67$121.35$119.50₣90.23₽5,236.13¥626.281,141.40$1,730.13$280.46$129.36

Carlucci di Chivasso Follower CA8193-080

Carlucci di Chivasso Follower CA8193-091
£80.90€93.87$101.00¥11,237.41$134.83$132.77₣100.25₽5,817.92¥695.871,268.22$1,922.37$311.63$143.74 £72.81€84.48$90.90¥10,113.67$121.35$119.50₣90.23₽5,236.13¥626.281,141.40$1,730.13$280.46$129.36

Carlucci di Chivasso Follower CA8193-091

Carlucci di Chivasso Forever CA8196-020
£84.30€97.81$105.24¥11,709.69$140.49$138.35₣104.46₽6,062.43¥725.111,321.52$2,003.16$324.72$149.78 £75.87€88.03$94.72¥10,538.72$126.44$124.52₣94.02₽5,456.19¥652.601,189.37$1,802.85$292.25$134.80

Carlucci di Chivasso Forever CA8196-020

Carlucci di Chivasso Forever CA8196-070
£84.30€97.81$105.24¥11,709.69$140.49$138.35₣104.46₽6,062.43¥725.111,321.52$2,003.16$324.72$149.78 £75.87€88.03$94.72¥10,538.72$126.44$124.52₣94.02₽5,456.19¥652.601,189.37$1,802.85$292.25$134.80

Carlucci di Chivasso Forever CA8196-070

Carlucci di Chivasso Forever CA8196-071
£84.30€97.81$105.24¥11,709.69$140.49$138.35₣104.46₽6,062.43¥725.111,321.52$2,003.16$324.72$149.78 £75.87€88.03$94.72¥10,538.72$126.44$124.52₣94.02₽5,456.19¥652.601,189.37$1,802.85$292.25$134.80

Carlucci di Chivasso Forever CA8196-071

Carlucci di Chivasso Forever CA8196-072
£84.30€97.81$105.24¥11,709.69$140.49$138.35₣104.46₽6,062.43¥725.111,321.52$2,003.16$324.72$149.78 £75.87€88.03$94.72¥10,538.72$126.44$124.52₣94.02₽5,456.19¥652.601,189.37$1,802.85$292.25$134.80

Carlucci di Chivasso Forever CA8196-072

Carlucci di Chivasso Forever CA8196-099
£84.30€97.81$105.24¥11,709.69$140.49$138.35₣104.46₽6,062.43¥725.111,321.52$2,003.16$324.72$149.78 £75.87€88.03$94.72¥10,538.72$126.44$124.52₣94.02₽5,456.19¥652.601,189.37$1,802.85$292.25$134.80

Carlucci di Chivasso Forever CA8196-099

Carlucci di Chivasso Formation CA8191-040
£81.20€94.22$101.37¥11,279.09$135.33$133.27₣100.62₽5,839.50¥698.451,272.92$1,929.50$312.78$144.27 £73.08€84.79$91.23¥10,151.18$121.80$119.94₣90.56₽5,255.55¥628.601,145.63$1,736.55$281.50$129.84

Carlucci di Chivasso Formation CA8191-040

Carlucci di Chivasso Formation CA8191-041
£81.20€94.22$101.37¥11,279.09$135.33$133.27₣100.62₽5,839.50¥698.451,272.92$1,929.50$312.78$144.27 £73.08€84.79$91.23¥10,151.18$121.80$119.94₣90.56₽5,255.55¥628.601,145.63$1,736.55$281.50$129.84

Carlucci di Chivasso Formation CA8191-041

Carlucci di Chivasso Formation CA8191-060
£81.20€94.22$101.37¥11,279.09$135.33$133.27₣100.62₽5,839.50¥698.451,272.92$1,929.50$312.78$144.27 £73.08€84.79$91.23¥10,151.18$121.80$119.94₣90.56₽5,255.55¥628.601,145.63$1,736.55$281.50$129.84

Carlucci di Chivasso Formation CA8191-060

Carlucci di Chivasso Formation CA8191-091
£81.20€94.22$101.37¥11,279.09$135.33$133.27₣100.62₽5,839.50¥698.451,272.92$1,929.50$312.78$144.27 £73.08€84.79$91.23¥10,151.18$121.80$119.94₣90.56₽5,255.55¥628.601,145.63$1,736.55$281.50$129.84

Carlucci di Chivasso Formation CA8191-091

Carlucci di Chivasso Fraction CA8190-040
£81.20€94.22$101.37¥11,279.09$135.33$133.27₣100.62₽5,839.50¥698.451,272.92$1,929.50$312.78$144.27 £73.08€84.79$91.23¥10,151.18$121.80$119.94₣90.56₽5,255.55¥628.601,145.63$1,736.55$281.50$129.84

Carlucci di Chivasso Fraction CA8190-040

Carlucci di Chivasso Fraction CA8190-041
£81.20€94.22$101.37¥11,279.09$135.33$133.27₣100.62₽5,839.50¥698.451,272.92$1,929.50$312.78$144.27 £73.08€84.79$91.23¥10,151.18$121.80$119.94₣90.56₽5,255.55¥628.601,145.63$1,736.55$281.50$129.84

Carlucci di Chivasso Fraction CA8190-041

Carlucci di Chivasso Fraction CA8190-060
£81.20€94.22$101.37¥11,279.09$135.33$133.27₣100.62₽5,839.50¥698.451,272.92$1,929.50$312.78$144.27 £73.08€84.79$91.23¥10,151.18$121.80$119.94₣90.56₽5,255.55¥628.601,145.63$1,736.55$281.50$129.84

Carlucci di Chivasso Fraction CA8190-060

Carlucci di Chivasso Fraction CA8190-091
£81.20€94.22$101.37¥11,279.09$135.33$133.27₣100.62₽5,839.50¥698.451,272.92$1,929.50$312.78$144.27 £73.08€84.79$91.23¥10,151.18$121.80$119.94₣90.56₽5,255.55¥628.601,145.63$1,736.55$281.50$129.84

Carlucci di Chivasso Fraction CA8190-091

Carlucci di Chivasso Fragment CA8195-020
£81.20€94.22$101.37¥11,279.09$135.33$133.27₣100.62₽5,839.50¥698.451,272.92$1,929.50$312.78$144.27 £73.08€84.79$91.23¥10,151.18$121.80$119.94₣90.56₽5,255.55¥628.601,145.63$1,736.55$281.50$129.84

Carlucci di Chivasso Fragment CA8195-020

Carlucci di Chivasso Fragment CA8195-070
£81.20€94.22$101.37¥11,279.09$135.33$133.27₣100.62₽5,839.50¥698.451,272.92$1,929.50$312.78$144.27 £73.08€84.79$91.23¥10,151.18$121.80$119.94₣90.56₽5,255.55¥628.601,145.63$1,736.55$281.50$129.84

Carlucci di Chivasso Fragment CA8195-070

Carlucci di Chivasso Fragment CA8195-071
£81.20€94.22$101.37¥11,279.09$135.33$133.27₣100.62₽5,839.50¥698.451,272.92$1,929.50$312.78$144.27 £73.08€84.79$91.23¥10,151.18$121.80$119.94₣90.56₽5,255.55¥628.601,145.63$1,736.55$281.50$129.84

Carlucci di Chivasso Fragment CA8195-071

Carlucci di Chivasso Fragment CA8195-091
£81.20€94.22$101.37¥11,279.09$135.33$133.27₣100.62₽5,839.50¥698.451,272.92$1,929.50$312.78$144.27 £73.08€84.79$91.23¥10,151.18$121.80$119.94₣90.56₽5,255.55¥628.601,145.63$1,736.55$281.50$129.84

Carlucci di Chivasso Fragment CA8195-091

Carlucci di Chivasso Frantic CA8194-020
£81.20€94.22$101.37¥11,279.09$135.33$133.27₣100.62₽5,839.50¥698.451,272.92$1,929.50$312.78$144.27 £73.08€84.79$91.23¥10,151.18$121.80$119.94₣90.56₽5,255.55¥628.601,145.63$1,736.55$281.50$129.84

Carlucci di Chivasso Frantic CA8194-020

Carlucci di Chivasso Frantic CA8194-070
£81.20€94.22$101.37¥11,279.09$135.33$133.27₣100.62₽5,839.50¥698.451,272.92$1,929.50$312.78$144.27 £73.08€84.79$91.23¥10,151.18$121.80$119.94₣90.56₽5,255.55¥628.601,145.63$1,736.55$281.50$129.84

Carlucci di Chivasso Frantic CA8194-070

Carlucci di Chivasso Frantic CA8194-071
£81.20€94.22$101.37¥11,279.09$135.33$133.27₣100.62₽5,839.50¥698.451,272.92$1,929.50$312.78$144.27 £73.08€84.79$91.23¥10,151.18$121.80$119.94₣90.56₽5,255.55¥628.601,145.63$1,736.55$281.50$129.84

Carlucci di Chivasso Frantic CA8194-071

Carlucci di Chivasso Frantic CA8194-091
£84.30€97.81$105.24¥11,709.69$140.49$138.35₣104.46₽6,062.43¥725.111,321.52$2,003.16$324.72$149.78 £75.87€88.03$94.72¥10,538.72$126.44$124.52₣94.02₽5,456.19¥652.601,189.37$1,802.85$292.25$134.80

Carlucci di Chivasso Frantic CA8194-091

Carlucci di Chivasso Frontier CA8198-020
£84.30€97.81$105.24¥11,709.69$140.49$138.35₣104.46₽6,062.43¥725.111,321.52$2,003.16$324.72$149.78 £75.87€88.03$94.72¥10,538.72$126.44$124.52₣94.02₽5,456.19¥652.601,189.37$1,802.85$292.25$134.80

Carlucci di Chivasso Frontier CA8198-020

Carlucci di Chivasso Frontier CA8198-070
£84.30€97.81$105.24¥11,709.69$140.49$138.35₣104.46₽6,062.43¥725.111,321.52$2,003.16$324.72$149.78 £75.87€88.03$94.72¥10,538.72$126.44$124.52₣94.02₽5,456.19¥652.601,189.37$1,802.85$292.25$134.80

Carlucci di Chivasso Frontier CA8198-070

Carlucci di Chivasso Frontier CA8198-071
£84.30€97.81$105.24¥11,709.69$140.49$138.35₣104.46₽6,062.43¥725.111,321.52$2,003.16$324.72$149.78 £75.87€88.03$94.72¥10,538.72$126.44$124.52₣94.02₽5,456.19¥652.601,189.37$1,802.85$292.25$134.80

Carlucci di Chivasso Frontier CA8198-071

Carlucci di Chivasso Frontier CA8198-072
£84.30€97.81$105.24¥11,709.69$140.49$138.35₣104.46₽6,062.43¥725.111,321.52$2,003.16$324.72$149.78 £75.87€88.03$94.72¥10,538.72$126.44$124.52₣94.02₽5,456.19¥652.601,189.37$1,802.85$292.25$134.80

Carlucci di Chivasso Frontier CA8198-072

Carlucci di Chivasso Frontier CA8198-090
£84.30€97.81$105.24¥11,709.69$140.49$138.35₣104.46₽6,062.43¥725.111,321.52$2,003.16$324.72$149.78 £75.87€88.03$94.72¥10,538.72$126.44$124.52₣94.02₽5,456.19¥652.601,189.37$1,802.85$292.25$134.80

Carlucci di Chivasso Frontier CA8198-090

Carlucci di Chivasso Frontier CA8198-099
£84.30€97.81$105.24¥11,709.69$140.49$138.35₣104.46₽6,062.43¥725.111,321.52$2,003.16$324.72$149.78 £75.87€88.03$94.72¥10,538.72$126.44$124.52₣94.02₽5,456.19¥652.601,189.37$1,802.85$292.25$134.80

Carlucci di Chivasso Frontier CA8198-099

Carlucci di Chivasso Gaga CA8216-020
£110.70€128.45$138.20¥15,376.78$184.49$181.68₣137.18₽7,960.99¥952.201,735.38$2,630.49$426.42$196.68 £99.63€115.60$124.38¥13,839.11$166.04$163.51₣123.46₽7,164.89¥856.981,561.84$2,367.44$383.77$177.01

Carlucci di Chivasso Gaga CA8216-020

Carlucci di Chivasso Gaga CA8216-070
£110.70€128.45$138.20¥15,376.78$184.49$181.68₣137.18₽7,960.99¥952.201,735.38$2,630.49$426.42$196.68 £99.63€115.60$124.38¥13,839.11$166.04$163.51₣123.46₽7,164.89¥856.981,561.84$2,367.44$383.77$177.01

Carlucci di Chivasso Gaga CA8216-070

Carlucci di Chivasso Gaga CA8216-071
£110.70€128.45$138.20¥15,376.78$184.49$181.68₣137.18₽7,960.99¥952.201,735.38$2,630.49$426.42$196.68 £99.63€115.60$124.38¥13,839.11$166.04$163.51₣123.46₽7,164.89¥856.981,561.84$2,367.44$383.77$177.01

Carlucci di Chivasso Gaga CA8216-071

Carlucci di Chivasso Gallant CA8217-040
£99.80€115.80$124.59¥13,862.72$166.33$163.79₣123.67₽7,177.12¥858.441,564.50$2,371.48$384.43$177.31 £89.82€104.22$112.13¥12,476.45$149.69$147.41₣111.30₽6,459.41¥772.601,408.05$2,134.33$345.99$159.58

Carlucci di Chivasso Gallant CA8217-040

Carlucci di Chivasso Gallant CA8217-060
£99.80€115.80$124.59¥13,862.72$166.33$163.79₣123.67₽7,177.12¥858.441,564.50$2,371.48$384.43$177.31 £89.82€104.22$112.13¥12,476.45$149.69$147.41₣111.30₽6,459.41¥772.601,408.05$2,134.33$345.99$159.58

Carlucci di Chivasso Gallant CA8217-060

Carlucci di Chivasso Gateau CA8210-040
£99.80€115.80$124.59¥13,862.72$166.33$163.79₣123.67₽7,177.12¥858.441,564.50$2,371.48$384.43$177.31 £89.82€104.22$112.13¥12,476.45$149.69$147.41₣111.30₽6,459.41¥772.601,408.05$2,134.33$345.99$159.58

Carlucci di Chivasso Gateau CA8210-040

Carlucci di Chivasso Gateau CA8210-070
£99.80€115.80$124.59¥13,862.72$166.33$163.79₣123.67₽7,177.12¥858.441,564.50$2,371.48$384.43$177.31 £89.82€104.22$112.13¥12,476.45$149.69$147.41₣111.30₽6,459.41¥772.601,408.05$2,134.33$345.99$159.58

Carlucci di Chivasso Gateau CA8210-070

Carlucci di Chivasso Gateau CA8210-071
£99.80€115.80$124.59¥13,862.72$166.33$163.79₣123.67₽7,177.12¥858.441,564.50$2,371.48$384.43$177.31 £89.82€104.22$112.13¥12,476.45$149.69$147.41₣111.30₽6,459.41¥772.601,408.05$2,134.33$345.99$159.58

Carlucci di Chivasso Gateau CA8210-071

Carlucci di Chivasso Gateau CA8210-072
£99.80€115.80$124.59¥13,862.72$166.33$163.79₣123.67₽7,177.12¥858.441,564.50$2,371.48$384.43$177.31 £89.82€104.22$112.13¥12,476.45$149.69$147.41₣111.30₽6,459.41¥772.601,408.05$2,134.33$345.99$159.58

Carlucci di Chivasso Gateau CA8210-072

Carlucci di Chivasso Gather CA8223-020
£99.80€115.80$124.59¥13,862.72$166.33$163.79₣123.67₽7,177.12¥858.441,564.50$2,371.48$384.43$177.31 £89.82€104.22$112.13¥12,476.45$149.69$147.41₣111.30₽6,459.41¥772.601,408.05$2,134.33$345.99$159.58

Carlucci di Chivasso Gather CA8223-020

Carlucci di Chivasso Gather CA8223-070
£99.80€115.80$124.59¥13,862.72$166.33$163.79₣123.67₽7,177.12¥858.441,564.50$2,371.48$384.43$177.31 £89.82€104.22$112.13¥12,476.45$149.69$147.41₣111.30₽6,459.41¥772.601,408.05$2,134.33$345.99$159.58

Carlucci di Chivasso Gather CA8223-070

Carlucci di Chivasso Gather CA8223-071
£99.80€115.80$124.59¥13,862.72$166.33$163.79₣123.67₽7,177.12¥858.441,564.50$2,371.48$384.43$177.31 £89.82€104.22$112.13¥12,476.45$149.69$147.41₣111.30₽6,459.41¥772.601,408.05$2,134.33$345.99$159.58

Carlucci di Chivasso Gather CA8223-071

Carlucci di Chivasso Genius CA8211-040
£110.70€128.45$138.20¥15,376.78$184.49$181.68₣137.18₽7,960.99¥952.201,735.38$2,630.49$426.42$196.68 £99.63€115.60$124.38¥13,839.11$166.04$163.51₣123.46₽7,164.89¥856.981,561.84$2,367.44$383.77$177.01

Carlucci di Chivasso Genius CA8211-040

Carlucci di Chivasso Genius CA8211-060
£110.70€128.45$138.20¥15,376.78$184.49$181.68₣137.18₽7,960.99¥952.201,735.38$2,630.49$426.42$196.68 £99.63€115.60$124.38¥13,839.11$166.04$163.51₣123.46₽7,164.89¥856.981,561.84$2,367.44$383.77$177.01

Carlucci di Chivasso Genius CA8211-060

Carlucci di Chivasso Genius CA8211-099
£110.70€128.45$138.20¥15,376.78$184.49$181.68₣137.18₽7,960.99¥952.201,735.38$2,630.49$426.42$196.68 £99.63€115.60$124.38¥13,839.11$166.04$163.51₣123.46₽7,164.89¥856.981,561.84$2,367.44$383.77$177.01

Carlucci di Chivasso Genius CA8211-099

Carlucci di Chivasso Genteel CA8202-020
£99.80€115.80$124.59¥13,862.72$166.33$163.79₣123.67₽7,177.12¥858.441,564.50$2,371.48$384.43$177.31 £89.82€104.22$112.13¥12,476.45$149.69$147.41₣111.30₽6,459.41¥772.601,408.05$2,134.33$345.99$159.58

Carlucci di Chivasso Genteel CA8202-020

Carlucci di Chivasso Genteel CA8202-060
£99.80€115.80$124.59¥13,862.72$166.33$163.79₣123.67₽7,177.12¥858.441,564.50$2,371.48$384.43$177.31 £89.82€104.22$112.13¥12,476.45$149.69$147.41₣111.30₽6,459.41¥772.601,408.05$2,134.33$345.99$159.58

Carlucci di Chivasso Genteel CA8202-060

Carlucci di Chivasso Genteel CA8202-070
£99.80€115.80$124.59¥13,862.72$166.33$163.79₣123.67₽7,177.12¥858.441,564.50$2,371.48$384.43$177.31 £89.82€104.22$112.13¥12,476.45$149.69$147.41₣111.30₽6,459.41¥772.601,408.05$2,134.33$345.99$159.58

Carlucci di Chivasso Genteel CA8202-070

Carlucci di Chivasso Gesture CA8213-070
£96.90€112.43$120.97¥13,459.89$161.49$159.03₣120.08₽6,968.56¥833.501,519.04$2,302.57$373.26$172.16 £87.21€101.19$108.87¥12,113.91$145.34$143.13₣108.07₽6,271.71¥750.151,367.14$2,072.31$335.93$154.95

Carlucci di Chivasso Gesture CA8213-070

Carlucci di Chivasso Gesture CA8213-071
£96.90€112.43$120.97¥13,459.89$161.49$159.03₣120.08₽6,968.56¥833.501,519.04$2,302.57$373.26$172.16 £87.21€101.19$108.87¥12,113.91$145.34$143.13₣108.07₽6,271.71¥750.151,367.14$2,072.31$335.93$154.95

Carlucci di Chivasso Gesture CA8213-071

Carlucci di Chivasso Gesture CA8213-091
£96.90€112.43$120.97¥13,459.89$161.49$159.03₣120.08₽6,968.56¥833.501,519.04$2,302.57$373.26$172.16 £87.21€101.19$108.87¥12,113.91$145.34$143.13₣108.07₽6,271.71¥750.151,367.14$2,072.31$335.93$154.95

Carlucci di Chivasso Gesture CA8213-091

Carlucci di Chivasso Ghost CA8204-020
£99.80€115.80$124.59¥13,862.72$166.33$163.79₣123.67₽7,177.12¥858.441,564.50$2,371.48$384.43$177.31 £89.82€104.22$112.13¥12,476.45$149.69$147.41₣111.30₽6,459.41¥772.601,408.05$2,134.33$345.99$159.58

Carlucci di Chivasso Ghost CA8204-020

Carlucci di Chivasso Ghost CA8204-021
£99.80€115.80$124.59¥13,862.72$166.33$163.79₣123.67₽7,177.12¥858.441,564.50$2,371.48$384.43$177.31 £89.82€104.22$112.13¥12,476.45$149.69$147.41₣111.30₽6,459.41¥772.601,408.05$2,134.33$345.99$159.58

Carlucci di Chivasso Ghost CA8204-021

Carlucci di Chivasso Ghost CA8204-040
£99.80€115.80$124.59¥13,862.72$166.33$163.79₣123.67₽7,177.12¥858.441,564.50$2,371.48$384.43$177.31 £89.82€104.22$112.13¥12,476.45$149.69$147.41₣111.30₽6,459.41¥772.601,408.05$2,134.33$345.99$159.58

Carlucci di Chivasso Ghost CA8204-040

Carlucci di Chivasso Ghost CA8204-070
£99.80€115.80$124.59¥13,862.72$166.33$163.79₣123.67₽7,177.12¥858.441,564.50$2,371.48$384.43$177.31 £89.82€104.22$112.13¥12,476.45$149.69$147.41₣111.30₽6,459.41¥772.601,408.05$2,134.33$345.99$159.58

Carlucci di Chivasso Ghost CA8204-070

Carlucci di Chivasso Gilder CA8206-020
£99.80€115.80$124.59¥13,862.72$166.33$163.79₣123.67₽7,177.12¥858.441,564.50$2,371.48$384.43$177.31 £89.82€104.22$112.13¥12,476.45$149.69$147.41₣111.30₽6,459.41¥772.601,408.05$2,134.33$345.99$159.58

Carlucci di Chivasso Gilder CA8206-020

Carlucci Di Chivasso

Carlucci di Chivasso brings us beautiful and exclusive designs from the Netherlands. It is the second brand under the Chivasso umbrella. Carlucci caters for a more fashion-oriented and distinguished market than the other brands under Chivasso. The Carlucci style emulates sophistication and haute couture. It is truly timeless.

Carlucci Di Chivasso Wallpaper collections are richly detailed with spectacular gold and silver metallic inks. The designers at this Dutch brand strive to bring on-trend designs to their work. The Carlucci colour spectrum comprises many deep rich colours, such as berry reds and purples, sumptuous chocolate browns and intense emerald greens. Of course, these are complemented with a broad spectrum of earth tones. It’s this extensive colour palette that has made the brand so popular with interior designers.

The brand ensures its portfolio is kept fresh by releasing two new collections every year. These collections always reflect the latest trends in the interior design world and are innovative.

You can find a vast range of Carlucci di Chivasso Wallpapers online at Select Wallpaper. No matter what room you are looking to redecorate, you’ll find your ideal paper in our collection. If you have a particular paper in mind, but can’t find it on our site, then please, feel free to give us a call on 01382 477000 and a member of our team will be happy to help.